Lovpligtig information

Skolens vedtægter

Karakterer

Karaktergennemsnit og overgangsfrekvenskan findes Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik

Tilsynserklæring

Tilsynsførende:
Bente Haugaard

Tilsynsførende pr. 1.8.2018

Undervisningsmiljøvurdering

Der er et krav om at skolen regelmæssigt skal undersøge undervisningsmiljøet for eleverne. 

Skolens undervisningsmiljøplan skal sikre at der løbende er fokus på undervisningsmiljøet, såvel det psykiske som det fysiske.

Værdigrundlag

Vision, mission, værdier, mål & fokusområder

Persondatapolitik

Vi passer på din data, men skal bruge dem for at leve op til friskoleloven.

Politikker

Find vores antimobbestrategi, kommunikationskodeks mm.