Bestyrelsen

Bestyrelsen består af syv forældrevalgte repræsentanter, der mødes cirka en gang om måneden med ledelsen og medarbejderrepræsentanter.

Derudover startes hvert bestyrelsesår med en strategi-workshop, hvor alle i fællesskab identificerer de indsatsområder, bestyrelsen og medlemmerne gerne vil arbejde med. Efter de er blevet prioriteret, er de et tilbagevendende punkt på bestyrelsesmøderne, ligesom selvfølgelig opfølgning på skolens økonomi og væsentlige beslutninger er det.

Hvad tager bestyrelsen sig af?

Det er vigtigt at forstå, at bestyrelsen ikke tager pædagogiske beslutninger eller på anden måde håndterer skolens daglige drift. Det er fuldt overladt til ledelsen. Derfor sidder bestyrelsen heller ikke som helhed og håndterer enkeltsager. Ledelsen eskalerer principielle eller konkrete overvejelser til bestyrelsens behandling, og derudover er bestyrelsesforpersonen i tæt løbende dialog med skolelederen om skolens drift mellem bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen kan være repræsenteret i ansættelsesudvalget, når medarbejdere ansættes.

Hvad kan du bruge bestyrelsen til?

Du er som forælder til enhver tid velkommen til at kontakte bestyrelsen som helhed eller et enkelt bestyrelsesmedlem. Det kan ske på [email protected]. Det er dog vigtigt at pointere, at bestyrelsen som udgangspunkt ikke involverer sig i enkeltsager mellem elever, forældre og lærere. Du skal først og fremmest gå til din klasselærer for at få håndteret konflikter, bekymringer eller andet. Føler du ikke, at det håndteres tilfredsstillende, er du velkommen til at gå til skoleledelsen. Drejer henvendelsen sig om skoleledelsen, eller føler du dig ikke hørt tilstrækkeligt, kan du herefter gå til bestyrelsen. Alle henvendelser, som bestyrelsen skal håndtere, forudsætter åbenhed om afsenderen. Bestyrelsen behandler eller diskuterer ikke anonyme henvendelser.

Bestyrelsen er tryg ved, at skolens ledelse på deres vegne håndterer driften af skolen, og de bakker aktivt op om lærernes mandat til at udføre undervisning i henhold til skolens værdier.

Kontakt bestyrelsen:

[email protected]

 

Download bestyrelsens forretningsorden

Mød bestyrelsesmedlemmerne

Kenn Ladegaard Hansen

Kenn Ladegaard Hansen

Forperson

Frederik Emil Bjørløw

Frederik Emil Bjørløw

Menigt medlem

Camilla Bärlund

Camilla Bärlund

Næstforperson

Henrik Marstal

Henrik Marstal

Suppleant

Jacob Duch-Pedersen

Jacob Duch-Pedersen

Menigt medlem

Mette Ildal Løbner Moore

Mette Ildal Løbner Moore

Suppleant

Rikke Villum Jensen

Rikke Villum Jensen

Menigt medlem

Genvej til relevant information

Hvad koster det?

Se priser: skolepenge, Snøvsen, Basen og Molevitten + Ansøgning om friplads.

Ind- & udmeldelse

Skriv dit barn op til skolen, læs om optagelsesprocedure og udmeldelse.

Feriekalender

Se vores feriekalender her samt download “Fritagelse for undervisning”-blanket.

Lovpligtig info

Vedtægter, karakterer, tilsynserklæring, evalueringer, time- fagfordeling & UVM.

Værdigrundlag

Læs vores mission, vision, værdier og mål. Vi ønsker at være et synligt og attraktivt skoletilbud til forældre, der aktivt tilvælger os.

Persondatapolitik

Vi passer godt på dine data, men for at have børn på skolen siger loven, at vi skal have lidt af jeres personfølsomme data.

Politikker

Find bl.a.  vores antimobbestrategi, procedure for udskrivning og vores guidelines for kommunikation i form af vores kommunikationskodeks.