Årshjul og traditioner

På Hørsholm Lille Skole har vi mange forskellige traditioner i løbet af skoleåret.

AUGUST  |  SEPTEMBER  |   OKTOBER  |  NOVEMBER  |  DECEMBER  |  JANUAR  |  FEBRUAR  |  MARTS APRIL  |  MAJ  |  JUNI

Årtshjul begivenheder og events Hørsholm LIlle Skole

August

1. skoledag

1. skoledag

Dato: 12. august 2024
Trin: Indskolingen, mellemtrinnet & overbygningen

Der er morgensamling kl. 9.00 ved flagstangen for alle skolens børn og forældre.

9. klasse følger efter endt morgensamling de nye børnehaveklasseselever til deres klasse, mens resten af indskolingen byder velkommen med flagallé. Forældrene til de nye børnehaveklasseselever går med deres børn over i klassen. Efter ca. 30 min velkomst vil lærerne og eleverne gerne være alene, så her går forældrene hjem.

 

Introdage

Introdage

Dato: De første dage efter skolestart
Trin: Indskolingen, mellemtrinnet & overbygningen

Indskoling, mellemtrin og overbygning mødes i tre forskellige grupper. Der arrangeres fælles aktiviteter med henblik på at ryste eleverne sammen og styrke deres samarbejde, venskaber og trivsel. Der arbejdes overordnet med skolens værdier.

Udskoling på introtur

Introtur for overbygningen

Dato: Sidste to dage i første skoleuge
Trin: Overbygningen

7., 8. & 9. klasse tager samlet på sheltertur med overnatning. Der er afgang på cykler fra skolen. På turen er der bl.a konkurrencer og masser af teambuilding-aktiviteter for alle på tværs af klasserne og desuden plads til hygge og fællesskab på tværs.

Forældre hjælper til med kørsel af bagage.

September

Venskabsklassedag

Venskabsklassedag

Dato: 3. september
Trin: Indskolingen, mellemtrinnet & overbygningen

Denne dag bliver også kaldt trivselsdag – og her er venskabsklasserne sammen hele dagen. Bh.klassen er venner med 5. klasse, 1. klasse er venner med 6. klasse osv. På skolen kender alle elever hinanden, og sådan en dag bekræfter det gode sammenhold eleverne har.

Bh.kl. & 5. kl.1. kl. & 6. kl.2. kl. & 7. kl.3. kl. & 8. kl.4. kl. & 9. kl. har skoledag sammen. Mindst én af årets tre venskabsklassedage har et fagligt formål, og den ældste klasse har indflydelse på planlægningen.

Skoledagen er fra kl. 8-13.45.

Skoleelig skoledag efter skemaet.

Lejrskole mellemtrin

Lejrskole for mellemtrinnet

Dato: Uge 37
Trin: Mellemtrinnet

Alle tre klasser på mellemtrinnet tager på lejrskole sammen. Der arbejdes i timerne inden afgang på det faglige emne, der er tilknyttet lejrskolen.

Eleverne er med til at arrangere de praktiske gøremål. Temaet for lejrskolerne skifter fra år til år.

Venskabsklassedag

8. klasse i Berlin

Dato: Uge 37
Trin: 8. klasse

Op til studieturen arbejder 8. klasse i en bred fagrække med historiske og sproglige fokusområder i forbindelse med turen. Faglighed, sociale og sproglige kompetencer sættes i spil.

Oktober

Årshjul

Projektuge

Dato: uge 39
Trin: indskolingen, mellemtrinnet & overbygningen

I uge 39 omdannes skolen til naturvidenskabsfestival, hvor alle klasser og trin under fælles, naturfagligt tema arbejder projektorienteret, nysgerrigt og undersøgende.

Ugen afsluttes med fælles naturvidenskabsfestival om fredagen, hvor forældre er velkomne.

Årshjul

Projektuge

Dato: uge 39
Trin: indskolingen, mellemtrinnet & overbygningen

I uge 39 omdannes skolen til naturvidenskabsfestival, hvor alle klasser og trin under fælles, naturfagligt tema arbejder projektorienteret, nysgerrigt og undersøgende.

Ugen afsluttes med fælles naturvidenskabsfestival om fredagen, hvor forældre er velkomne.

Årshjul

Forældrearbejdsweekend

Dato: Weekenden uge 40 (5.-6. oktober)
Trin: Forældre fra indskolingen, mellemtrinnet & udskolingen

Forældre med: Ja, men ingen børn. Så forældrene har fuld fokus på at udføre de mange arbejdsopgaver, der er behov for.

Forældre deltager og hjælper til med forskellige opgaver på skolen. Pedel Rasmus har lagt en plan for dagen og kommunikerer ud via intra inden.

skolernes motionsløb

Motionsdag

Dato: Fredag før efterårsferien
Trin: Indskolingen, mellemtrinnet, 7. og 8. klasse

Skolernes motionsdag er sidste fredag før efterårsferien. Dagen løber fra kl. 8.00 – 12.00.

8. klasse planlægger sammen med deres lærere et løb for resten af skolens elever. Løbet finder sted på marken ved Kristineparken.  

Chicago

9. klasse i USA

Dato: Uge 40 & 41
Trin: 9. klasse

9. klasse tager til USA og besøger venskabsskolen Macomb Highschool i Illinois.

Hvert år i oktober rejser 9. klasse ca. 11 dage til byen Macomb i Illinois, USA. HLSK har siden 2004 været så heldige at have en udvekslingsaftale med en gruppe frivillige forældre, som har tilknytning til skolen Macomb High. Der er privat indkvartering, mange lærerige aktiviterer foruden ophold i Chicago på programmet.

skolernes motionsløb

Halloween i Snøvsen & Basen

Dato: Uge 44

Super (u)hyggelig Halloween-dag sammen med vores fantastiske børn i Snøvsen og Basen.

Klasserne bestemmer sig for et udklædningstema, og alle elever kommer og har en festlig eftermiddag.

Børnene kommer udklædte til festen!

November

December

Juleklip

Klippe/klistredag

Dato: 29. november
Trin: Indskolingen, mellemtrinnet & overbygningen

Der er pyntning af klasser og fællesområder. Julehygge og pyntning i klasserne og på gangarealerne. Alle lærere deltager. Det er en klasselærerdag/alle-lærerdag. Alle elever er i egne klasser.

Der er almindelig undervisning resten af dagen. undervisning.

Juleværksted

Juleværksted

Dato: uge 49
Trin: Indskolingen & mellemtrinnet

Hele ugen er juleuge i indskolingen og på mellemtrinnet, hvor eleverne er på et nyt hold hver dag eller ét hold hele ugen.

Juleværkstederne er forskellige fra år til år; det kan være keramik, julepynt, sy og hækling m.m.

Begge trinnenes lærere er tilknyttet juleugen.

Forældre gløg

Julebazar

Dato: 6. december kl. 14 – 16

Juleværkstedsugen afsluttes med hyggelig julebazar, hvor de forskellige værksteder fremviser og sælger ud af ugens produktioner og kreationer.

Forældre, søskende m.m. er velkomne.

Lucia

Lucia

Dato: 13. december
Forældre er velkomne.

Lucia foregår ved en julegudstjeneste i Hørsholm Kirke kl. 9. Alle skolens elever er i kirken – og traditionen tro alle med nissehue. Det er også en aktivitet, som mange forældre kommer og ser i kirken.

Nogle år går HLSK også Lucia i Trommen, som altid finder sted den førstkommende fredag efter den 13. december.

 

juleafslutning

Juleafslutning

Dato: 20. december
Trin: Indskolingen, mellemtrinnet & overbygningen

Forældre er velkomne til morgensamling.

Skoledagen er fra kl. 8.00 – 11.45.

Alle lærere er på skolen denne dag, hvor vi julehygger og gør klar i klasserne til det nye år. Klasselæreren og teamet omkring klasserne melder indholdet af dagen ud i ugeplanen.

Klokken 11.30 samles alle skolens elever og personale til fælles afslutning i gymnastiksalen og ønsker hinanden god jul kl. 11.45.

Der er morgenåbning i Snøvsen fra 7.30-8.00 og almindelig åbning i Snøvsen fra 11.45 – 16.30.

Basen har åbent 11.45-16.15.

Januar

Februar

Venskabsklassedag

Venskabsklassedag

Dato: 30. januar
Trin: Indskolingen, mellemtrinnet & overbygningen

Denne dag bliver også kaldt trivselsdag – og her er venskabsklasserne sammen hele dagen. Bh.klassen er venner med 5. klasse, 1. klasse er venner med 6. klasse osv. På skolen kender alle elever hinanden, og sådan en dag bekræfter det gode sammenhold eleverne har.

Bh.kl. & 5. kl.1. kl. & 6. kl.2. kl. & 7. kl.3. kl. & 8. kl.4. kl. & 9. kl. har skoledag sammen. Mindst én af årets tre venskabsklassedage har et fagligt formål, og den ældste klasse har indflydelse på planlægningen.

Skoledagen er fra kl. 8-13.

Marts

Årshjul

Projektuge - Uge Sex

Dato: uge 6
Trin: indskolingen, mellemtrinnet & overbygningen

Uge Sex drejer sig om sundheds- og sexualundervisning og tager dit afsæt på de enkelte trin og i de enkelte klasser. Temaerne er mangeartede under den overordnede paraply og omhandler undertemaer som f.eks. grænser, familie, kroppens udvikling, digitalt forbrug, prævention og meget, meget andet gennem skoleforløbet.

Karnebal

Karnebal

Dato: 27. februar 
Trin: indskolingen, mellemtrinnet og overbygningen

Karneballet begynder kl. 17.00 for alle og slutter kl. 19:30.  9. klasse koordinerer underholdning og lege.

Snøvsen lukker kl. 16:30, så eleverne kan nå hjem, og det er forældrene, der gør dem klar til Karnebal.

Filmskole

7. klasse filmlejrskole

Dato: Uge 10 
Trin: 7. klasse

Lejrskolen har fokus på teambuilding og filmproduktion.

Klassen skal udarbejde et manuskript til en kortfilm, inden de tager på lejrskole. De skal indspille filmen på Station Next i Hvidovre, hvor eleverne står for hele produktionen fra første, spæde idé til den afsluttende filmpremiere.

Læs mere her

Æbleby

Æblebyuge

Dato: Uge 13
Trin: Indskolingen, mellemtrinnet & overbygningen

En ny vision er Æbleby på en ny måde. Vi har videreudviklet Æbleby til et større arrangement, som kulminerer i skolens Åbent Hus-dag for alle interesserede og/eller kommende elever. Dagen bliver dermed også lørdagsskole med stor torvedag, hvor eleverne kan vise deres forældre og andre gæster, hvad de har lavet i løbet af ugen.

Æbleby er en praktisk projektuge med værksteder, musik, underholdning, nyheder og forretninger med en ansvarlig lærer eller pædagog pr. forretning.  Eleverne blandes på tværs af alle klassetrin på baggrund af deres egne ønsker for ugen.

USA udveksling - venter på genvisit

Genvisit fra USA

Dato: Inden påskeferien
Trin: 9. klasse og forældre

Amerikanerne kommer på genvisit. Eleverne fra USA bor hos 9. klasses elever, og programmet for genvisittet står elever og forældre for.

Oftest involverer det en fest for gæsterne på skolen, men jeres børn vil også opleve, at morgensang foregår på engelsk, og at de amerikanske har deres gang på skolen under besøget.

Lørdagsskole med forskellige poster

Lørdagsskole & Åbent hus

Dato: 29. marts kl. 10-13:00 – Åbent hus for kommende elever kl. 9.00.
Trin: Alle elever og forældre samt kommende elever

Hele ugen har skolen været omdannet til Æbleby. Lørdag den 29. marts åbner vi døren for alle interesserede og/eller kommende elever og alle forældre, der er tilknyttet skolen.

Kom og oplev Lørdagsskole med stor torvedag, hvor elever viser forældrene, hvad de har lavet i løbet af ugen.

8. kl. sørger for salg i boden, og dagen starter med fællessang.

Generalforsamling

Generalforsamling

Dato: 20. marts

Hver år afholder vi generalforsamling på HLSK. Her præsenteres årets højdepunkter, og skolens forældrekreds får et tæt indblik i hverdag, højdepunkter og skolens økonomi. 

Det er også ved generalforsamlingen, at der er valg til bestyrelsen.

Generalforsamlingen afholdes i Pejsesalen, og agendaen sendes ud via intra.

Derudover er der fællesspisning inden, og der er mulighed for pasning af børn i Snøvsen.

April

Årshjul

Forældrearbejdsweekend

Dato: Weekenden før påske (5. og 6. april)

Trin: Forældre fra indskolingen, mellemtrinnet & overbygningen

Forældre med: Ja, men ingen børn. Så forældrene har fuld fokus på at udføre de mange arbejdsopgaver, der er behov for.

Forældre deltager og hjælper til med forskellige opgaver på skolen. Pedel Rasmus har lagt en plan for dagen og kommunikerer ud via intra inden.

St. Bededag løb

Forårsløb

Dato: 9. april

Trin: Indskolingen, mellemtrinnet & overbygningen

7. klasse og deres klasselærer planlægger løbet, hvor alle skolens børn deles op i hold, og der er forskellige poster i skoven.

Alle er i skole fra kl. 8.00-12.00.
Snøvsen og Basen åbner kl. 12.00 denne dag og lukker som vanligt kl. 17.00.

Venskabsklassedag

Venskabsklassedag

Dato: 28. april
Trin: Indskolingen, mellemtrinnet & overbygningen

Denne dag bliver også kaldt trivselsdag – og her er venskabsklasserne sammen hele dagen. Bh.klassen er venner med 5. klasse, 1. klasse er venner med 6. klasse osv. På skolen kender alle elever hinanden, og sådan en dag bekræfter det gode sammenhold eleverne har.

Bh.kl. & 5. kl.1. kl. & 6. kl.2. kl. & 7. kl.3. kl. & 8. kl.4. kl. & 9. kl. har skoledag sammen. Mindst én af årets tre venskabsklassedage har et fagligt formål, og den ældste klasse har indflydelse på planlægningen.

Skoledagen er fra kl. 8-13.

Maj

Bh kl modtagelse

Molevittenbørn begynder

Dato: 1. maj kl. 9:00

Forældrene er med ca. den første time, hvorefter børnene bliver sammen med de voksne/personalet.

Vi opfordrer til en kort dag, så børnene bliver hentet kl. 12, når de har spist frokost.

Forårskoncert

Forårskoncert

Dato: 22. maj
Trin: Alle elever & forældre

Hvert år afholdes forårskoncert. Forårskoncerten varer ca. 2 timer fra kl. 17.

Koncertens indhold varierer mellem solister, instrumentalnumre, klasseoptræden samt bands på kryds og tværs af klasserne.

En dejlig dag for forældre og elever!

USA udveksling - venter på genvisit

Indskolingslejrskole

Dato: 26.-28. maj
Trin: Indskolingen

Indskolingen tager på lejrskole 2 klasser sammen – bh.kl. og 1. klasse sammen – 2. klasse og 3. klasse sammen.

Vi er altid afsted i tre dage med to overnatninger.

Juni

Introdage

Overgangsprojekt

Dato: De sidste dage inden sommerferien
Trin: Indskolingen, mellemtrinnet & overbygningen

Indskoling, mellemtrin og overbygning byder deres “nye klasse” velkommen og arbejder på forskellig vis med overgangen fra et skoleår til det næste med nye kammerater på trinnet. Der arrangeres fælles aktiviteter med henblik på at ryste eleverne sammen og styrke deres samarbejde, venskaber og trivsel.

Translokation 9. klasse

Translokation

Dato: 26. juni
Trin: Alle skolens elever og forældre

Alle klassetrin med deres forældre deltager.

Translokationen er kl. 17.00 i gymnastiksalen.

Fra kl. 18-20 er der fællesspisning på plænen bag salen. 9. kl. som afgangsklasse har et helt særligt program.

Translokation<br />

Sidste skoledag

Dato: 27. juni

Der er skoledag fra kl. 8.00 – 11.30, hvor der sommerhygges og holdes afslutning i klasserne.

Der er fælles afslutning for hele skolen kl. 11.15-11.30 i skolegården, hvor forældre er meget velkomne.

Der er morgenåbning i Snøvsen fra 7.30-8.00 og almindelig åbning i Snøvsen fra 11.30 – 16.30 og i Tårnet fra 11.30-16.00.

Genvej til relevant information

Personale

Mød vores vigtigste aktiv her

Morgensang

Hver dag starter med morgensang

Undervisning

Læs mere om vores undervisning

SFO & Klub

Læs om Snøvsen og Basen her

Lejrskoler

Vi har lejrskoler hvert år

USA-udveksling

9-klassernes tur til USA

Lilleskolens venner

Skolens støtteforening