Årshjul og traditioner

På Hørsholm Lille Skole har vi mange forskellige traditioner i løbet af skoleåret.

AUGUST  |  SEPTEMBER  |   OKTOBER  |  NOVEMBER  |  DECEMBER  |  JANUAR  |  FEBRUAR  |  MARTS APRIL  |  MAJ  |  JUNI

Årshjul aktiviteter Hørsholm Lille Skole 23-24

August

1. skoledag

1. skoledag

Dato: 14. august 2023
Trin: Indskolingen, mellemtrinnet & overbygningen

Der er morgensamling kl. 9.00 ved flagstangen for alle skolens børn og forældre.

9. klasse følger efter endt morgensamling de nye børnehaveklasseelever til deres klasse, mens resten af indskolingen byder velkommen med flagallé. Forældrene til de nye børnehaveklasseselever går med deres børn over i klassen. Efter ca. 30 min velkomst vil lærerne og eleverne gerne være alene, så her går forældrene hjem.

 

Introdage

Introdage

Dato: De første dage efter skolestart
Trin: Indskolingen, mellemtrinnet & overbygningen

Indskoling, mellemtrin og overbygning mødes i tre forskellige grupper. Der arrangeres fælles aktiviteter med henblik på at ryste eleverne sammen og styrke deres samarbejde, venskaber og trivsel. Der arbejdes overordnet med skolens værdier.

Udskoling på introtur

Introtur for overbygningen

Dato: Sidste to dage i første skoleuge
Trin: Overbygningen

7., 8. & 9. klasse tager samlet på sheltertur med overnatning. Der er afgang på cykler fra skolen. På turen er der bl.a konkurrencer og masser af teambuilding-aktiviteter for alle på tværs af klasserne og desuden plads til hygge og fællesskab på tværs.

Forældre hjælper til med kørsel af bagage.

Lejrskole mellemtrin

Lejrskole for mellemtrinnet

Dato: Sidst i august
Trin: Mellemtrinnet

Alle tre klasser på mellemtrinnet tager på lejrskole sammen. Der arbejdes i timerne inden afgang på det faglige emne, der er tilknyttet lejrskolen.

Eleverne er med til at arrangere de praktiske gøremål. Temaet for lejrskolerne skifter fra år til år.

September

Oktober

Venskabsklassedag

Venskabsklassedag

Dato: 12. september
Trin: Indskolingen, mellemtrinnet & overbygningen

Denne dag bliver også kaldt trivselsdag – og her er venskabsklasserne sammen hele dagen. Bh.klassen er venner med 5. klasse, 1. klasse er venner med 6. klasse osv. På skolen kender alle elever hinanden, og sådan en dag bekræfter det gode sammenhold eleverne har.

Bh.kl. & 5. kl.1. kl. & 6. kl.2. kl. & 7. kl.3. kl. & 8. kl.4. kl. & 9. kl. har skoledag sammen. Mindst én af årets tre venskabsklassedage har et fagligt formål, og den ældste klasse har indflydelse på planlægningen.

Skoledagen er fra kl. 8-13.

Skoleelig skoledag efter skemaet.

Årshjul

Forældrearbejdsweekend

Dato: Weekenden uge 40
Trin: Forældre fra indskolingen, mellemtrinnet & udskolingen

Forældre med: Ja, men ingen børn. Så forældrene har fuld fokus på at udføre de mange arbejdsopgaver, der er behov for.

Forældre deltager og hjælper til med forskellige opgaver på skolen. Pedel Rasmus har lagt en plan for dagen og kommunikerer ud via intra inden.

Chicago

9. klasse i USA

Dato: Uge 40 & 41
Trin: 9. klasse

9. klasse tager til USA og besøger venskabsskolen Macomb Highschool i Illinois.

Hvert år i oktober rejser 9. klasse ca. 11 dage til byen Macomb i Illinois, USA. HLSK har siden 2004 været så heldige at have en udvekslingsaftale med en gruppe frivillige forældre, som har tilknytning til skolen Macomb High. Der er privat indkvartering, mange lærerige aktiviterer foruden ophold i Chicago på programmet.

Filmskole

7. klasse filmlejrskole

Dato: Uge 41 
Trin: 7. klasse

Lejrskolen har fokus på teambuilding og filmproduktion.

Klassen skal udarbejde et manuskript til en film, inden de tager på lejrskole. De skal indspille filmen på Station Next i Hvidovre, hvor eleverne står for hele produktionen fra første, spæde idé til den afsluttende filmpremiere.

Læs mere her

skolernes motionsløb

Motionsdag

Dato: Fredag før efterårsferien
Trin: Indskolingen, mellemtrinnet & 8. klasse

Skolernes motionsdag er sidste fredag før efterårsferien. Dagen løber fra kl. 8.00 – 12.00.

8. klasse planlægger sammen med deres lærere et løb for resten af skolens elever. Løbet finder sted på marken ved Kristineparken.  

skolernes motionsløb

Halloween i Snøvsen & Basen

Dato: Uge 44

Super (u)hyggelig Halloween-dag sammen med vores fantastiske børn i Snøvsen og Basen.

Klasserne bestemmer sig for et udklædningstema, og alle elever kommer og har en festlig aften.

Børnene kommer udklædte til festen!

November

December

Juleklip

Klippe/klistredag

Dato: 30. november
Trin: Indskolingen, mellemtrinnet & overbygningen

Kl. 8.00-11.30 er der pyntning af klasser og fællesområder. Julehygge og pyntning i klasserne og på gangarealerne. Alle lærere deltager. Det er en klasselærerdag/alle-lærerdag. Alle elever er i egne klasser.

Kl. 11.30 og frem er der almindelig undervisning.

Juleværksted

Juleværksted

Dato: Weekenden uge 49
Trin: Indskolingen & mellemtrinnet

Hele ugen er juleuge i indskolingen og på mellemtrinnet, hvor eleverne er på et nyt hold hver dag eller ét hold hele ugen.

Juleværkstederne er forskellige fra år til år; det kan være keramik, julepynt, sy og hækling m.m.

Begge trinnenes lærere er tilknyttet juleugen.

Lucia

Lucia

Dato: 13. december
Forældre er velkomne

Lucia foregår ved en julegudstjeneste i Hørsholm Kirke kl. 9. Alle skolens elever er i kirken – og traditionen tro alle med nissehue. Det er også en aktivitet, som mange forældre kommer og ser i kirken.

Nogle år går HLSK også Lucia i Trommen, som altid finder sted den førstkommende fredag efter den 13. december.

Andre år er de på plejehjem for at gå Lucia-optog. En smuk og dejlig tradition.

 

Forældre gløg

Forældregløgg

Dato: 18. december kl. 15 – 16

Skolen byder forældre velkommen i Pejsesalen til æbleskiver og gløgg, hvor vi ønsker hinanden en glædelig jul.

Ønsk glædelig jul til personale og med-forældre til dette hyggelige arrangement. Dette arrangement er kun for forældre – så kom meget gerne forbi, inden I henter jeres børn!

juleafslutning

Juleafslutning

Dato: 19. december
Trin: Indskolingen, mellemtrinnet & overbygningen

Forældre er velkomne til morgensamling.

Skoledagen er fra kl. 8.00 – 11.45.

Alle lærere er på skolen denne dag, hvor vi julehygger og gør klar i klasserne til det nye år. Klasselæreren og teamet omkring klasserne melder indholdet af dagen ud i ugeplanen.

Klokken 11.30 samles alle skolens elever og personale til fælles afslutning i gymnastiksalen og ønsker hinanden god jul kl. 11.45.

Der er morgenåbning i Snøvsen fra 7.30-8.00 og almindelig åbning i Snøvsen fra 11.45 – 17.00.

Basen har åbent 11.45-16.15.

Januar

Februar

Marts

Venskabsklassedag

Venskabsklassedag

Dato: 24. januar
Trin: Indskolingen, mellemtrinnet & overbygningen

Denne dag bliver også kaldt trivselsdag – og her er venskabsklasserne sammen hele dagen. Bh.klassen er venner med 5. klasse, 1. klasse er venner med 6. klasse osv. På skolen kender alle elever hinanden, og sådan en dag bekræfter det gode sammenhold eleverne har.

Bh.kl. & 5. kl.1. kl. & 6. kl.2. kl. & 7. kl.3. kl. & 8. kl.4. kl. & 9. kl. har skoledag sammen. Mindst én af årets tre venskabsklassedage har et fagligt formål, og den ældste klasse har indflydelse på planlægningen.

Skoledagen er fra kl. 8-13.

Karnebal

Karnebal

Dato: 22. februar 
Trin: Snøvsens & Basens børn

Karneballet begynder kl. 17.00 for alle og slutter kl. 19:30.  Overbygningen koordinerer underholdning og lege.

Snøvsen lukker kl. 16:30, så eleverne kan nå hjem, og det er forældrene, der gør dem klar til Karnebal.

OL i snøvsen og basen

OL i Snøvsen og Basen

Dato: Starten af marts
Trin: Snøvsens og Basens børn

OL handler om fællesskab og samarbejde. Der dystes i mange forskellige dicipliner. Tårnbygning, skak, tovtrækning, stopdans og meget mere.

Ugen startes med at lave flag og kampråb!

USA udveksling - venter på genvisit

Genvisit fra USA

Dato: Inden påskeferien
Trin: 9. klasse og forældre

Amerikanerne kommer på genvisit. Eleverne fra USA bor hos 9. klasses elever, og programnet for genvisittet står elever og forældre for.

Oftest involverer det en fest for gæsterne på skolen, men jeres børn vil også opleve, at morgensang foregår på engelsk, og at de amerikanske har deres gang på skolen under besøget.

Venskabsklassedag

Venskabsklassedag

Dato: 21. marts
Trin: Indskolingen, mellemtrinnet & overbygningen

Denne dag bliver også kaldt trivselsdag – og her er venskabsklasserne sammen hele dagen. Bh.klassen er venner med 5. klasse, 1. klasse er venner med 6. klasse osv. På skolen kender alle elever hinanden, og sådan en dag bekræfter det gode sammenhold eleverne har.

Bh.kl. & 5. kl.1. kl. & 6. kl.2. kl. & 7. kl.3. kl. & 8. kl.4. kl. & 9. kl. har skoledag sammen. Mindst én af årets tre venskabsklassedage har et fagligt formål, og den ældste klasse har indflydelse på planlægningen.

Skoledagen er fra kl. 8-13.

Årshjul

Forældrearbejdsweekend

Dato: Weekenden før påske

Trin: Forældre fra indskolingen, mellemtrinnet & overbygningen

Forældre med: Ja, men ingen børn. Så forældrene har fuld fokus på at udføre de mange arbejdsopgaver, der er behov for.

Forældre deltager og hjælper til med forskellige opgaver på skolen. Pedel Rasmus har lagt en plan for dagen og kommunikerer ud via intra inden.

Generalforsamling

Generalforsamling

Dato: 18. marts

Hver år afholder vi generalforsamling på HLSK. Her præsenteres årets højepunkter, og skolens forældrekreds får et tæt indblik i hverdag, højdepunkter og skolens økonomi. 

Det er også ved generalforsamlingen, at der er valg til bestyrelsen.

Generalforsamlingen afholdes i Pejsesalen, og agendaen sendes ud via intra.

Derudover er der fællesspisning inden, og der er mulighed for pasning af børn i Snøvsen.

April

Æbleby

Æblebyuge

Dato: Uge 15
Trin: Indskolingen, mellemtrinnet & overbygningen

En ny vision er Æbleby på en ny måde. Vi har videreudviklet Æbleby til et større arrangement, som kulminerer i skolens Åbent Hus-dag for alle interesserede og/eller kommende elever. Dagen bliver dermed også lørdagsskole med stor torvedag, hvor eleverne kan vise deres forældre og andre gæster, hvad de har lavet i løbet af ugen.

Æbleby er en praktisk projektuge med værksteder, musik, underholdning, nyheder og forretninger med en ansvarlig lærer eller pædagog pr. forretning.  Eleverne blandes på tværs af alle klassetrin på baggrund af deres egne ønsker for ugen.

 

USA udveksling - venter på genvisit

Indskolingslejrskole

Dato: 22. april til 24. april
Trin: Indskolingen

Indskolingen (bh.kl., 1. kl., 2. kl. & 3. kl.) tager sammen på lejrskole hvert år.

Vi er altid afsted i tre dage med to overnatninger.

Lørdagsskole med forskellige poster

Lørdagsskole & Åbent hus

Dato: 13. april kl. 10-13:00
Trin: Alle elever og forældre

Hele ugen har skolen været omdannet til Æbleby. Lørdag den 13. april åbner vi døren for alle interesserede og/eller kommende elever og alle forældre, der er tilknyttet skolen.

Kom og oplev Lørdagsskole med stor torvedag, hvor elever viser forældrene, hvad de har lavet i løbet af ugen.

8. kl. sørger for salg i boden, og dagen starter med fællessang og introduktion i Salen.

St. Bededag løb

St. Bededagsløb

Dato: 25. april

Trin:Indskolingen, mellemtrinnet & overbygningen

Trods det, at St. Bededag er fjernet fra kalenderen, holder vi på HLSK fast i vores mangeårige tradition at holde St. Bededagsløb. Det er 7. klasse og deres klasselærer, der planlægger løbet. Alle skolens børn deles op i hold, og der er forskellige poster i skoven.

Alle er i skole fra kl. 8.00-12.00.
Snøvsen og Basen åbner kl. 12.00 denne dag.

Maj

Årshjul

Molevittenbørn begynder

Dato: 1. maj kl. 9:00

Forældrene er med ca. den første time, hvorefter børnene bliver sammen med de voksne/personalet.

Vi opfordrer til en kort dag, så børnene bliver hentet kl. 12, når de har spist frokost.

Forårskoncert

Forårskoncert

Dato: 30. maj
Trin: Alle elever & forældre

Hvert år afholdes forårskoncert. Forårskoncerten varer ca. 2 timer fra kl. 17.

Koncertens indhold varierer mellem solister, instrumentalnumre, klasseoptræden samt bands på kryds og tværs af klasserne.

En dejlig dag for forældre og elever!

Juni

Translokation 9. klasse

Translokation

Dato: 27. juni
Trin: Alle skolens elever og forældre

Alle klassetrin med deres forældre deltager.

Translokationen er kl. 17.00 i gymnastiksalen.

Fra kl. 18-20 er der fællesspisning på plænen bag salen. 9. kl. som afgangsklasse har et helt særligt program.

Translokation<br />

Sidste skoledag

Dato: 28. juni

Der er skoledag fra kl. 8.00 – 11.30, hvor der sommerhygges og holdes afslutning i klasserne.

Der er fælles afslutning for hele skolen kl. 11.15-11.30 i skolegården, hvor forældre er meget velkomne.

Der er morgenåbning i Snøvsen fra 7.30-8.00 og almindelig åbning i Snøvsen fra 11.30 – 16.30 og i Tårnet fra 11.30-16.00.

Genvej til relevant information

Personale

Mød vores vigtigste aktiv her

Morgensang

Hver dag starter med morgensang

Undervisning

Læs mere om vores undervisning

SFO & Klub

Læs om Snøvsen og Basen her

Lejrskoler

Vi har lejrskoler hvert år

USA-udveksling

9-klassernes tur til USA

Lilleskolens venner

Skolens støtteforening