Morgensang på HLSK

Morgensang

Dagen starter altid med fælles morgensang.

Alle elever og lærere mødes hver morgen kl. 8.00-8.10 til morgensang og fælles beskeder. Vi har vores egne Hørsholm Lille Skole-sangbøger. Vi har en sangbog til sommerhalvåret og en til vinterhalvåret. Repertoiret er højskolesange, viser og børnesange – både danske og udenlandske, klassiske og rytmiske samt sange, der er komponeret til skolens musical-forestillinger.

Vi synger to sange hver morgen, og der gives korte, fælles beskeder. Klasserne styrer på skift samlingerne, og vi synger fødselsdagssang for de børn, som har fødselsdag. Af og til er der klasser, der optræder eller fremlægger for hele skolen.

Et af formålene med morgensang er at træne børnene i at stå frem for en større forsamling. Allerede fra første år vænner de sig til at byde velkommen, styre mødet og i det hele taget blive komfortable med at tale foran mange mennesker.

Morgensang på Hlsk i salen

Genvej til relevant information

Personale

Mød vores vigtigste aktiv her

Undervisning

Læs mere om vores undervisning

Årshjul

Overblik over årets aktiviteter

SFO & Klub

Læs om Snøvsen og Basen her

Lejrskoler

Vi har lejrskoler hvert år

USA-udveksling

9. klasses tur til USA

Lilleskolens venner

Skolens støtteforening