Værdigrundlag

Vision og mission:   Værdier og mål

VISION

Hørsholm Lille Skole skal fortsat være et solidt, synligt og attraktivt skoletilbud, som rekrutterer sine elever gennem forældrenes aktive tilvalg af skolen.

MISSION

– hvad er vores skoles opgave?

 • Hørsholm Lille Skole vil gennem et aktivt inddragende, dialogbaseret og gensidigt forpligtende samarbejde med forældre:
 • hjælpe børnene til at blive til livsduelige mennesker.
 • forløse det enkelte barns potentialer ved at skabe forudsætninger for, at barnet kan realisere egne muligheder i respekt for andre menneskers ret til samme.
 • tilbyde en skoledag, der styrker børnenes evne til at bidrage til og engagere sig i samarbejde.

VÆRDIER

Fællesskab

 • Vi passer på hinanden gennem et gensidigt, forpligtende fællesskab.
 • De store hjælper de små.
 • Vi leger og samarbejder på tværs.
 • Vi styrker fællesskabet gennem vores fælles traditioner.
 • Vi bidrager alle til fællesskabet – elever, forældre og personale.

Mod

 • Vi har lyst og mod til at tage ansvar for egne handlinger.
 • Vi har mod til at skabe muligheder for fordybelse og nysgerrighed.
 • Vi har mod til en åben og inviterende dialog.
 • Vi har mod til at tage initiativ og selv at skabe nyt.
 • Mod til forandring: Leder, medarbejdere, elever og forældre accepterer, at udvikling ofte kræver forandring.

 

Nyskabelse

 • Vi udfordrer hinanden til at tænke nyt, fagligt og socialt.
 • Vi arbejder sammen for at finde nye løsninger.
 • Vi arbejder kreativt i vores undervisning.
 • Vi nytænker løbende måden, vi underviser på og strukturen, vi arbejder under.

 

Ordentlighed

 • Vi bevarer en respektfuld tone i alle relationer mellem elever, medarbejdere og forældre
 • Vi udviser ordentlighed og tillid i relationer
 • Vi tager ansvar for fællesskabet og hinanden
 • Vi holder hvad vi lover
 • Der er overensstemmelse mellem det vi siger og det vi gør
 • Vi er troværdige i vores samtaler og aftaler

MÅL

Faglige mål

 • Som fri grundskole leverer vi en undervisning, der som minimum ”står mål med folkeskolens”.
 • Det er skolens klare prioritering, at undervisningen sker på et stærkt og velfunderet fagligt niveau.
 • Undervisningen leveres kreativt og varieret med særligt fokus på undervisningsdifferentiering.
 • Der arbejdes i vid udstrækning tværfagligt og projektorienteret.

Socialiserende mål

 • Gennem en skoledag, der er præget af nysgerrighed, optimisme, energi, ærlighed og humor, ønsker vi at hjælpe børnene med at blive til livsduelige mennesker.
 • Vi ønsker at styrke børnenes integritet ved, at læringen og trivslen på skolen fokuseres på at give børnene mod, ansvarlighed, selvværd, empati og tolerance.

MÅL OG FOKUSOMRÅDER

I skolen prioriterer vi at give børnene forståelse for og færdigheder til at indgå i forpligtende fællesskaber ved at fokusere på:

 • Samarbejde
 • Trivsel
 • Refleksion
 • Dialog
 • Medinddragelse
 • Rummelighed
 • Respekt
 • Imødekommenhed
 • Kreativitet

  RAMMER

  Indholdsmæssige og strukturelle rammer

  • Vi ønsker en skole, der giver børnene udfordringer i et overskueligt skolemiljø, hvor vi har fokus på både trivsel og læring.
  • Vi ønsker, at børnene bliver fortrolige med mange udtryksformer.
  • Vi ønsker et skolemiljø, hvor forankring og forandring er bevidste begreber.

  Medarbejderne

  • Kompetente og engagerede medarbejdere, der er dedikeret til skolens målsætning, er den grundlæggende forudsætning for at få opfyldt vore mål.

  De fysiske rammer

  • Vores smukke gamle højskolebygninger udgør sammen med vores gode udearealer de fysiske rammer for vores skole. Ved løbende vedligeholdelse tilstræber vi at tilvejebringe fysiske rammer, der understøtter den undervisning, vi leverer.
  • Vi tænker og handler grønt i vores dagligdag, og når vi renoverer og vedligeholder vores bygninger.

  Genvej til relevant information

  Bestyrelsen

  Hvad er tager bestyrelsen sig af? Hvad kan du bruge bestyrelsen til? Mød teamet

  Hvad koster det?

  Se priser: skolepenge, Snøvsen, Basen, og Molevitterne + Ansøgning om friplads

  Ind- & udmeldelse

  Skriv dit barn op til skolen, læs om optagelsesprocedure og udmeldelse

  Feriekalender

  Se vores feriekalender her, samt download fritagelse for undervisning blanket

  Lovpligtig info

  Vedtægter, karakterer, tilsynserklæring, evalueringer, time- fagfordeling & UVM findes her

  Persondatapolitik

  Vi passer godt på dine data, men for at have børn på skolen, siger loven at vi skal have lidt af jeres personfølsomme data.

  Politikker

  Find bl.a.  vores antimobbestrategi, procedure for udskrivning og vores guidelines for kommunikation her