Veksling mellem klasseundervisning, projekter og tværfaglige forløb

Undervisning

Hørsholm Lilleskole tilrettelægges undervisningen, der veksles mellem klasseundervisning, projekter og tværfaglige forløb. I nogle perioder undervises tværs af klassetrin i værkstedsforløb, der giver eleverne mulighed for at fordybe sig over en længere periode. Natur og bevægelse er et tilbagevendende tema, men vi har f.eks. også Æbleby, hvor skolen hvert andet år omdannes til et minisamfund med bager, bank, håndværkere osv.

Kreativitet og innovation er vigtigt for os, og vi anvender forskellige, kreative og varierede tilgange til gennemførelse af undervisningen såsom musik, billedkunst mm. Det er med til at sikre, at det enkelte barns potentialer blive udforsket og realiseret.

Her kan I læse mere om alle vores fag og måden, vi går til dem på. Det er ikke ment som en udtømmende pædagogisk liste eller et juridisk bindende fundament for en lærer. Det er skrevet for at give jer som forældre og elever indblik i, hvordan vi arbejder.

Fagudbud

Dansk
Matematik
Engelsk
Tysk
Historie
Geografi
Biologi
Fysik/kemi
Natur/teknik
Samfundsfag
Idræt
Musik
Kulturfag
Værkstedsfag
Projekt
Praktisk/musisk valgfag
Læsetimer
Klassens time
BHKL
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1. kl.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2. kl.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
3. kl.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
4. kl.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
5. kl.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
6. kl.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
7. kl.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
8. kl.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
9. kl.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Genvej til relevant information

Personale

Mød vores vigtigste aktiv her

Morgensang

Hver dag starter med morgensang

Årshjul

Overblik over årets aktiviteter

SFO & Klub

Læs om Snøvsen og Basen her

Lejrskoler

Vi har lejrskoler hvert år

USA-udveksling

9-klassernes tur til USA

Lilleskolens venner

Skolens støtteforening