Lejrskoler hvert år

Lejrskole

På Hørsholm Lille Skole er der lejrskole hvert år. Det er et vigtigt element i at få styrket relationerne mellem eleverne, og det er en rigtig god måde at fremme børnenes selvstændighed. Samtidig giver lejrskoler mulighed for at perspektivere fagligheden i andre fysiske og tidsmæssige rammer. Lejrskoler betragtes som en integreret del af undervisningen og er en obligatorisk aktivitet.

Klasserne i indskolingen kommer på lejrskole på Sjælland, mellemtrinnet tager til et sted længere væk i Danmark, i 7. klasse er der Filmlejrskole, i 8. kl. går rejsen til Berlin, og i 9. kl. har vi den store udvekslingsrejse til USA, hvor eleverne senere på året får de amerikanske elever på genvisit.

Alle lejrskoler er knyttet til et fagligt tema, som klasserne arbejder med i forbindelse med lejrskolen.

Betalingen for lejrskolerne er indregnet i de årlige skolepengene. Dog betaler familierne selv en del af forplejningen til Berlinturen i 8. kl. samt ca. 5000 kr. til den store USA-rejse i 9. kl.

Lejrskole udskoling
”>Lejrskole
Lejrskole
Skal på lejrskole

Genvej til relevant information

Personale

Mød vores vigtigste aktiv her

Morgensang

Hver dag starter med morgensang

Undervisning

Læs mere om vores undervisning

Årshjul

Overblik over årets aktiviteter

SFO & Klub

Læs om Snøvsen og Basen her

USA-udveksling

9-klassernes tur til USA

Lilleskolens venner

Skolens støtteforening