Hvad koster det at blive en del af vores dejlige skolefællesskab?

Hvad koster det?

Priser i skoleåret 2023/24:

Skolepenge:
2250 kr. pr. måned for 1. barn, 1980 kr. pr. måned for 2. barn og 180 kr. pr. måned for 3. og flg. børn.

Der betales i alle 12 måneder – også i 9. kl.

SFO Snøvsen:
1250 kr. pr. måned for 1. barn, 1035 kr. for 2. barn, 0 kr. for 3. og flg. børn.

Der betales i 11 måneder (juli undtaget).

Fritidsklub Basen:
930 kr. pr. måned for 1. barn, 715 kr. for 2. barn, 0 kr. for 3. og flg. børn.

Der betales i 11 måneder.
Hvis forældre har børn i Snøvsen og børn i Basen, opnås ligeledes søskenderabat.

Førskole – Molevitten
(maj og juni 2024) 3500 kr. pr. måned.

Indskrivningsgebyr: 2250 kr.
Depositum: 4500 kr.

I skolepengene indgår lejrskole en gang i hvert skoleår.

Dog betaler familierne selv en del af forplejningen til Berlinturen i 8. kl. samt ca. 5000 kr. til den store USA-rejse i 9. kl. Begge forældremyndighedsindehavere hæfter for betaling af skolepengene.

Ansøgning om friplads

Der er mulighed for at søge om delvis friplads. Der skal søges i maj måned for det kommende skoleår. Tilskudsbeløbet er afhængigt af, hvor mange ansøgninger skolen modtager, samt hvor stor en del af statens samlede fripladspulje til de frie grundskoler skolen modtager. Friplads tildeles for et skoleår ad gangen. Der kan som udgangspunkt ikke søges om friplads i løbet af skoleåret, men i særlige tilfælde kan der dispenseres herfra.

Ansøgningsblanket findes her til højre. Sammen med ansøgningen skal ansøgere aflevere kopi af seneste årsopgørelse.

Genvej til relevant information

Optagelse

Hvordan bliver du en del af fællesskabet?

Forældreengagement

Forældre spiller også en helt central rolle i at engagere sig i skolens liv og hverdag.

Førskole Molevitten

Bliv en del af Molevitten fra den 1. maj, når barnet skal starte i skole det efterfølgende skoleår.