Hørsholm Lille Skole – feriekalender

Feriekalender

Skoleåret 2023/24 (de nævnte dage er inklusive)

Sommerferie: 24.6.23– 13.8.23.

Snøvsen lukket uge 28, 29 og 30.

Første skoledag for alle klasser mandag den 14.8.23.

Efterårsferie: 14.10. – 22.10.23. Snøvsen og Basen lukket.

Juleferie: 20.12.23 – 2.1.24. Snøvsen og Basen åben 20. – 21.12. + 2.1.

Vinterferie: 10.2. – 18.2.24. Snøvsen og Basen åben.

Påskeferie: 23.3. – 1.4. 24. Snøvsen og Basen lukket.

Lørdagsskoledag med mødepligt – 13.4.24

Skolefridag 26.4.24. Snøvsen og Basen åben.

Kr. Himmelfartsferie: 9. – 12.5.24. Snøvsen og Basen lukket.

Pinseferie: 18. – 20.5.24. Snøvsen og Basen lukket.

Grundlovsdag: 5.6.24. Snøvsen og Basen lukket.

Sommerferie starter 29.6.24. Snøvsen og Basen lukket i uge 29, 30 og 31.

 

Skoleåret 2024/25 (de nævnte dage er inklusive) 

Sommerferie: 29.6.24– 11.8.24. 

Snøvsen lukket uge 29, 30 og 31.

Første skoledag for alle klasser mandag den 12.8.24.

Efterårsferie: 12.10. – 22.10.24. Snøvsen og Basen lukket.

Juleferie: 21.12.24 – 5.1.25. Snøvsen og Basen åben 2.1.-3.1.25.

Vinterferie: 8.2. – 16.2.25. Snøvsen og Basen åben.

Påskeferie: 12.4. – 21.4. 25. Snøvsen og Basen lukket.

Kr. Himmelfartsferie: 29.5 – 1.6.25. Snøvsen og Basen lukket.

Grundlovsdag og pinseferie: 5.6 – 9.6.25. OBS – 6.6 er en skolefridag. Snøvsen og Basen lukket.

Sommerferie starter 28.6.25. Snøvsen og Basen lukket i uge 29, 30 og 31.

Lørdagsskoledag med mødepligt – datoen er endnu ikke fastlagt.

Fritagelse for undervisning

Ved planlagt fravær af mere end en dags varighed skal der søges fritagelse hos skolens ledelse.

Når I har fået OK fra skolens ledelse, skal I selv gå i netprotokollen og registrere fraværet som bevilget ferie.

Genvej til relevant information

Bestyrelsen

Hvad tager bestyrelsen sig af? Hvad kan du bruge bestyrelsen til? Mød bestyrelsen.

Hvad koster det?

Se priser: skolepenge, Snøvsen, Basen og Molevitten + Ansøgning om friplads.

Ind- & udmeldelse

Skriv dit barn op til skolen, læs om optagelsesprocedure og udmeldelse.

Lovpligtig info

Vedtægter, karakterer, tilsynserklæring, evalueringer, time- fagfordeling & UMV.

Værdigrundlag

Læs vores mission, vision, værdier og mål. Vi ønsker at være et synligt og attraktivt skoletilbud til forældre, der aktivt tilvælger os.

Persondatapolitik

Vi passer godt på dine data, men for at have børn på skolen siger loven, at vi skal have lidt af jeres personfølsomme data.

Politikker

Find bl.a.  vores antimobbestrategi, procedure for udskrivning og vores guidelines for kommunikation.