Forældreengagement & fællesskab

Forældreengagement

Forældre spiller en helt central rolle på Hørsholm Lille Skole, og det forventes, at forældre bakker aktivt op om værdier, aktiviteter, ansatte og undervisning.

Hver forælder får glæden af årligt at lægge sit engagement i skolen på mindst en af følgende måder:

  • i form af deltagelse i en fælles arbejdsdag på arbejdsweekenderne (4 mulige datoer om året)
  • i form af forældreundervisning på en af de pædagogiske dage (2-3 mulige datoer om året)
  • i form af en aktiv post i skolebestyrelsen. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling i marts.
  • eller ved en anden betydelig aktivitet, som ledelsen/bestyrelsen på forhånd godkender som erstattende for de ovenstående.

Hver forælder skal kun deltage en gang pr. år ligegyldigt, hvor mange børn man har på skolen.

Forældrearbejdet gøres op ved skoleårets afslutning. De forældre, der ikke har ydet deres del af arbejdet, opkræves et beløb svarende til en måneds ekstra skolepenge.

 

Skole-hjem-samarbejdet

Skole-hjem-samarbejdet indebærer en tæt kontakt omkring elevens trivsel og faglige udvikling. Den daglige kontakt sker dels via ForældreIntra, dels ved personlige møder på skolen efter behov. Der tilbydes en årlig samtale mellem skole og hjem. Herudover kan skolen eller forældrene bede om en behovssamtale, hvis der opstår behov.

Forældremøder

På hvert klassetrin afholdes to årlige forældremøder. Her fortælles bl.a. om klassens faglige mål og sociale udvikling. Desuden gives plads til at diskutere relevante emner og fokusområder omkring klassen.

I overbygningen foregår ét af disse møder med klassernes faglærere og skolens UU-vejleder.

Det med småt

Når et barn optages som elev på Hørsholm Lille Skole, indtræder forældrene i forældrekredsen.

Medlemskab af forældrekredsen er en ret for forældrene. For hver elev kan maksimalt to forældre optages på listen over forældrekredsens medlemmer. Forældre til elever har altid ret til indsigt i budgetter, regnskaber/revisionsprotokol og andre dokumenter, der er af betydning for bl.a. en vurdering af skolens økonomi, som er godkendt af bestyrelsen.

Forældreundervisning

Genvej til relevant information

Optagelse

Hvordan bliver du en del af fællesskabet?

Hvad koster det?

Priser & vilkår – skolepenge, SFO Snøvsen og Klub Basen.

Førskole Molevitten

Bliv en del af Molevitten fra den 1. maj, hvis barnet skal starte i skole det efterfølgende skoleår.