Snøvsen er vores SFO og Basen vores klub

Snøvsen er vores SFO og Basen vores klub

Se videoen, hvor Mai fortæller lidt om hverdagen i Snøvsen og Basen. Læs også mere om vores SFO- og Klubtilbud på skolen.

 

Hygge i salen
SFO - børn der hygger ved boldbanen

SFO Snøvsen

Velkommen til Hørsholm Lille Skoles fritidsordning, Snøvsen.

Snøvsen holder til i indskolingsfløjen og er åben for alle børn fra bh-kl.-3. klasse.

Målsætning
Snøvsen er en integreret del af Hørsholm Lille Skole og understøtter skolens værdigrundlag om fællesskab, mod, nyskabelse og ordentlighed. Børnenes tid i Snøvsen er deres egen, hvilket giver mulighed for en løsere struktur end i skolen. Vi vægter at skabe gode rammer for den frie leg, hvorigennem børnene bl.a. udvikler selvstændighed, social adfærd, kreativitet og bruger deres nysgerrighed.

I lighed med skoletiden i indskolingen er også Snøvsen helt mobilfri. Det betyder i praksis, at man ikke må have en mobiltelefon eller andre smart-enheder såsom ure, der kan ringes fra, iPads mm. med i Snøvsen, medmindre der er indgået en særlig aftale med Mai om det. Kommunikation foregår via vores gule SFO-telefon med nr. 51 44 22 32. 

Aktiviteter

I hverdagen har vi forskellige aktiviteter for børnene, f.eks. kreative værksteder, bål, dans, lektiecafe, daglig frugtordning og aktiviteter i idrætssalen. Skolen ligger på en stor naturgrund, og vi benytter enhver mulighed for at være ude i den friske luft, hvor vi kan spille diverse boldspil, bygge huler i skoven, lege i sandkassen, gynge, sjippe og en masse andet.

I løbet af skoleåret afholder vi temauger i overensstemmelse med årstiden f.eks. juleværksteder i december. Derudover har vi tilbagevendende årlige traditioner, der giver stabilitet i hverdagen, f.eks. Halloweenfest og mini-OL. For at sikre den gode overgang fra Molevit-tiden (mini-SFO) til Snøvsen og senere fra Snøvsen til Klub holder vi en overgangsfest i foråret for alle eleverne. Vi afholder løbende børnemøder for at inddrage børnene i aktiviteterne.

Betingelser
Prisen for en plads i Snøvsen er i skoleåret 2023/2024 1250 kr. pr. måned. Betaling opkræves sammen med skolepengene. Prisen for 2. barn er 1035 kr. Der er 2 måneders opsigelse.

Åbningstider

Snøvsen er åben kl. 7:30 – 8:00 og igen kl. 13:00 -17:00 (fredag dog til kl. 16:30).
Der er lukket i efterårsferien, juleferien og påskeferien samt 3 uger i sommerferien (juli).

I de skoleferier, hvor Snøvsen og Basen er åben, er åbningstiden 7.30-16.30 alle dage.

 

Fritidsklubben Basen

Vores klub er et fritidstilbud for alle børn i 4.-6. klasse (eleverne stoppper pr. 30.4. i 6. kl.).

Målsætning
Klubben bygger videre på Hørsholm Lille Skoles værdigrundlag og ønsker at være et aktivt tilvalg om eftermiddagen for skolens 4.-6. klasses børn. Vi ønsker at give børnene mulighed for at fordybe sig og skabe trygge rammer med en lyttende og vejledende voksen, hvor de kan være sammen med deres venner.

Børnene indgår i et forpligtende fællesskab, og vi forventer, at de udviser ansvarlighed over for aftaler og deres færden i klubben. Klubben er uformel og afslappet, og vi prioriterer, at børnene har medindflydelse i forhold til de aktiviteter, vi laver. Derfor afholder vi løbende klubmøder.

Aktiviteter
Klubben er et frirum, og vi går efter at lave nogle rammer for fri leg suppleret af faste aktiviteter i løbet af ugen. Vi har bl.a. en ugentlig online dag, hvor børnene kan spille på Ipad, telefon osv. Derudover har vi salen et par gange om ugen, hvor vi spiller diverse boldspil, laver redskabslege og hygger med høj musik. Vi bygger videre på nogle af de aktiviteter børnene kender fra tiden i Snøvsen, og i løbet af skoleåret laver vi også aktiviteter i samarbejde med Snøvsen f.eks mini-OL.

En gang om måneden har vi filmklub, ligesom vi går efter at komme på tur ud af huset løbende f.eks. til svømmehal, skaterbanen, skøjtehal el.lign. Derudover er der en årlig overnatning i Basen og 1-2 spiseaftener, hvor vi enten laver mad sammen, eller børnene hver især har en ret med hjemmefra.

Betingelser

Prisen for en plads i klubben er i skoleåret 2023/2024 930 kr. pr. måned. Betaling opkræves sammen med skolepengene. Der er 2 måneders opsigelse. Barnet udmeldes automatisk pr. 30.4. i 6. kl.

Åbningstider
Klubben åbner efter endt skoledag og lukker kl. 16:15. Fredag lukker vi dog kl. 16:00.

Gamingdag i Basen

Genvej til relevant information

Personale

Mød vores vigtigste aktiv her

Morgensang

Hver dag starter med morgensang

Undervisning

Læs mere om vores undervisning

Årshjul

Overblik over årets aktiviteter

Lejrskoler

Vi har lejrskoler hvert år

USA-udveksling

9. klasses tur til USA

Lilleskolens venner

Skolens støtteforening