Undervisning

Undervisningen tilrettelægges så der veksles mellem klasseundervisning, projekter og tværfaglige forløb. I nogle perioder undervises på tværs af klassetrin i værkstedsforløb, der giver eleverne mulighed for at fordybe sig over en længere periode. Natur og bevægelse er et tilbagevendende tema, men vi har fx også Skoleby, hvor skolen omdannes til et minisamfund med bager, bank, håndværkere osv.

Kreativitet og innovation er vigtigt for os, og vi anvender forskellige kreative og varierede tilgange til gennemførelse af undervisningen, såsom musik, billedkunst mm. Det er med til at sikre at det enkelte barns potentialer blive udforsket og realiseret.

Vi har en kompetent og yderst engageret lærerstab. Lærerne er dedikerede til deres arbejde og til skolen, og lærere og forældre er i tæt dialog om både den sociale og den faglige udvikling i klassen. Forældreengagement er helt centralt for elevernes trivsel og udvikling i skolen.

Læs mere om vores tre fokusområder: Grøn Skole, Innovation og Kreativitet.

 

Værdier