Om skolen

Hørsholm Lille Skole er en fri grundskole med ét spor fra børnehaveklasse til 9.klasse og ca 200 elever. Skolen er inddelt i tre trin:indskoling (børnehaveklasse til 3.klasse), mellemtrin (4.-6.klasse) og overbygning (7.-9 klasse). Eleverne bevæger sig gennem de tre trin i skoleforløbet, mens lærerne er tilknyttet det samme trin.

Fysiske rammer

Hørsholm Lille Skole holder til i en smuk gammel bygning, der fungerede som højskole fra 1905 til 1970. Bygningen har huset lilleskolen siden 1976. I 2005 blev skolen udvidet med en ny undervisningsfløj, der i dag rummer indskoling og SFO. Skolen ligger på en 10.000 m2 skøn kuperet naturgrund med skov og eng.

Skolen rummer klasselokaler, grupperum, idrætssal, samlingssal og faglokaler, heriblandt et fysiklaboratorium, et værksted til natur/teknik, et billedkunstlokale og et musiklokale.

Alle klasselokaler er udstyret med whiteboard og projektor, og skolen har iPads og bærbare computere, som eleverne kan benytte i undervisningen. Fra 5. kl. forventes elevene selv at medbringe en bærbar computer.

Skolens fysiske rammer udvikles løbende i takt med at skolens pædagogik og didaktik udvikles. Der er i 2012 udviklet en grøn visionsplan for skolen. Den kan ses i højrespalten på denne side

Skolens historie

Skolen startede den 17. august 1970 med 2 lærere og 30 børn på initiativ af 14 forældrepar, som ønskede et overskueligt skolemiljø for børnene med et godt samarbejde mellem lærere og forældre. Skolen havde lejet sig ind i de 2 gule huse ved Dronningedammen, Rungstedvej 9. I 1974 flyttede skolen til det røde hus på hjørnet af Rungstedvej og Selmersvej (nu Hørsholm Skoles SFO). Men allerede i 1976 var der igen pladsmangel, og skolen fik mulighed for at købe den nedlagte Hørsholm Højskole for 5,2 mio. Det er skolens nuværende hovedbygning, og her startede man i august 1976 med 71 elever (5 klasser) og 6 lærere. 

De første år var skolen kollektivt ledet af lærergruppen, men i 1978 blev skolens første skoleleder ansat. Samtidig blev lærergruppen udvidet til 13 lærere, og man startede overbygning. 

Bygningernes historie

I 1903 startede papirhandler Louis Petersen og hans kone Ludi højskolen Kjøbmandshvile,  "en højskole for vordende købmænd med det formål at bibringe udlærte fra detailhandelen i 18-20 års alderen en vækkende oplysning".  Højskolen startede i det hvide hus med tårnet på Højskolevej lige øst for den nuværende skole. Dette hus rummer i dag private boliger. l 1911 byggede man den bygning som nu huser skolen. De røde villaer på Højskolevej blev bygget som boliger for højskolens lærere, og den store villa tættest på skolen blev forstanderbolig, da forstanderfløjen på skolen blev inddraget til elever. Senere ændrede højskolen navn til Hørsholm Højskole og blev af mere almen karakter. Højskolen lukkede i starten af 1970'erne pga. svigtende elevtilgang. 

Vores nuværende gymnastiksal er bygget i 1967 som foredragssal. Her blev der også arrangeret foredrag for lokalsamfundets borgere.

Skolens seneste bygning, Fløjen, blev tilføjet i 2005 og rummer indskoling og SFO. 

 

Værdier