Antimobbestrategi på Hørsholm Lille Skole

Hørsholm Lille Skoles antimobbestrategi

Formål

Hørsholm Lille Skole vil fortsætte med at være en mobbefri skole. På Hørsholm Lille Skole vægter børn og voksne vores miljø og trivsel, som er præget af tryghed, gensidig respekt og en god omgangstone. Vi er ordentlige over for hinanden!

Målsætninger

-                   Alle taler ordentligt til hinanden

-                   Alle behandler hinanden ligeværdigt og respektfuldt

-                   Alle bidrager til en tryg hverdag, hvor der er plads til udvikling

-                   Alle, store som små, kender hinanden på tværs af klasser

-                   Alle accepterer hinandens forskelligheder

-                   I et trygt miljø tør alle vise deres mod!

 

Definition på mobning

Mobning er når en person gentagne gange over en vis periode bliver udsat for negative handlinger, fysiske som psykiske, fra en eller flere personer, eller udelukkes fra et socialt fællesskab. Dette sker som oftest i skolen eller i fritiden.

Digital mobning er mobning der foregår på digitale- og sociale medier. Digital mobning foregår dels på forskellige sociale netværk som Facebook, Instagram, Snapchat eller andre online communities.

 

Forebyggelse af mobning

Hørsholm Lille Skole prioriterer det stærke forpligtende fællesskab, hvor der skal være plads til forskellighed. Ud over dyrkelsen af fællesskabet bygger skolen på værdierne mod - nyskabelse - ordentlighed, som sammen med fællesskabet danner grobund for trivsel og er et stærkt værn mod mobning.

I praksis kan det forpligtende fællesskab og værdierne ses i hverdagen, bl.a. når vi

●      har projekter på tværs af klasserne

●      tager på lejrskole på tværs af klasserne

●      iværksætter legepatrulje i frikvartererne

●      prioriterer 2-lærer i klassens time

●      har klassemøder

●      afholder trivselsdag

●      dyrker venskabsklasser

●      afholder individuelle elevsamtaler

●      har dialoger om digital dannelse i undervisningen.

 

Men vigtigst af alt er det samarbejde med forældrene, som HLSK lægger op til og forventer. Forældrene er i høj grad aktive medspillere i deres børns trivsel, både i skole- og fritiden.

 

På Hørsholm Lille Skole er der en bærende kultur, hvor forældrene er i dialog i både gode og svære tider - både med hinanden og med klassens lærere.

 

Hvis mobning opstår…

Det bliver taget alvorligt, hvis vi får en henvendelse fra nogen som oplever mobning eller mistrivsel. 

I første omgang vil klassens lærere forsøge at gribe udfordringen i samarbejde med forældrene. Hvis dette ikke lykkes, vil ledelsen blive inddraget i den videre proces. Hvis behovet opstår, vil andre fagpersoner som fx skolepsykologen, sundhedsplejerske og kommunens sagsbehandler også inddrages.

 

I det tilfælde at grov mobning skulle opstå – det være sig fysisk, psykisk eller digitaltl - vil klasselæreren og ledelsen handle over for dette ved at indkalde forældrene til et møde angående den uacceptable adfærd, som skal stoppe.

 

At ændre en kultur eller bestemte handlemønstre er noget der kan tage tid. Så selv om de voksne omkring barnet tager hurtigt fat, kan det godt tage lidt tid at vende skibet. Men alle sejl skal sættes til Vi tolererer ikke mobning.

 

Synlighed og refleksion

Antimobbestrategien præsenteres hvert år i de enkelte klasser ved skoleårets begyndelse.

Strategien er udarbejdet af det pædagogiske personale der dagligt arbejder ud fra strategien. 

 

December 2022

 

 

 

 

 

 


                            

 

 

Værdier