Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til skolens kontor.

Ved udmeldelse af skolen er der 3 måneders opsigelse fra den 1. i flg. måned. Betalingsmæssigt kan et barn ikke udmeldes pr. 30.6., da det årlige skolepengebeløb er delt i 12 rater, dvs. incl. juli.

Ved udmeldelse af SFO Snøvsen er der 2 månedes opsigelse fra den 1. i flg. måned.

Ved udmeldelse af klub Tårnet er der 2 måneders opsigelse fra den 1. i flg. måned. 

 

 

 

Værdier