Hvad koster det?

Priser i skoleåret 2022/23:

Skolepenge: 2100 kr. pr. måned for 1. barn, 1850 kr. pr. måned for 2. barn og 170 kr. pr. måned for 3. og flg. børn. Der betales i alle 12 måneder, også i 9. kl.

SFO Snøvsen: 1225 kr. pr. måned for 1. barn, 1015 kr. for 2. barn, 0 kr. for 3. og flg. børn. Der betales i 11 måneder (juli undtaget). 

Fritidsklub Basen: 910 kr. pr. måned for 1. barn, 700 kr. for 2. barn, 0 kr. for 3. og flg. børn. Der betales i 11 måneder.

Hvis forældre har 1 barn i Snøvsen og 1 barn i Basen, opnås ligeledes søskenderabat.  

Mini-SFo Molevitten (maj og juni 2023) 3325 kr. pr. måned.

Indskrivningsgebyr: 2100kr. 

Depositum: 4200 kr.

I skolepengene indgår lejrskole 1 gang i hvert skoleår. Dog betaler familierne selv en del af forplejningen til Berlinturen i 8. kl. samt ca. 5000 kr. til den store USA-rejse i 9. kl.

Begge forældremyndighedsindehavere hæfter for betaling af skolepengene.

 

 

 

 

Værdier