Friplads

Der er mulighed for at søge om delvis friplads. Der skal søges i maj måned for det kommende skoleår. Tilskudsbeløbet er afhængig af hvor mange ansøgninger skolen modtager samt hvor stor en del af statens samlede fripladspulje til de frie grundskoler skolen modtager. Friplads tildeles for et skoleår ad gangen. Der kan som udgangspunkt ikke søges om friplads i løbet af skoleåret, men i særlige tilfælde kan der dipenseres herfra.

Ansøgningsblanket findes her til højre. Sammen med ansøgningen skal ansøgere aflevere kopi af seneste årsopgørelse. 

 

 

Værdier