Forældreskole

3 dage om året overtager forældrene undervisningen, idet lærerne og skolens ledelse tager ud af huset for at holde pædagogisk dag og drøfte skolens pædagogiske udvikling.
 
Formålet med denne ”forældreskole” er at give eleverne en positiv oplevelse af forældrenes engagement i skolen og samtidig give eleverne en anderledes skoledag, hvor undervisningen er planlagt af forældrene. Forældrene kan byde ind med de kompetencer og fagligheder de hver især har. Eleverne får derved et indblik i de job og interesser som præger forældrenes hverdag. Samtidig får forældrene nogle gode oplevelser, som kan styrke kendskabet til børnenes hverdag og samarbejdet mellem skole og hjem.

 

Værdier