Forældresamarbejde

Når et barn optages som elev på Hørsholm Lille Skole, indtræder forældrene i forældrekredsen. Medlemskab af forældrekredsen er en ret for forældrene. For hver elev kan maksimalt 2 forældre optages på listen over forældrekredsens medlemmer.

Forældre til elever har altid ret til indsigt i budgetter, regnskaber/revisionsprotokol og andre dokumenter der er af betydning for bl.a. en vurdering af skolens økonomi, og som er godkendt af bestyrelsen.

Skolen og hjemmet

Samarbejde
På Hørsholm Lille Skole prioriteres et gensidigt skole-hjem samarbejde med en tæt kontakt omkring elevens trivsel og faglige udvikling.
Den daglige kontakt sker dels via ForældreIntra, hvor information om den enkelte klasse forefindes, og dels ved personligt møde.

Forældremøder
På hvert klassetrin afholdes to årlige forældremøder. Her fortælles om klassens faglige mål og sociale udvikling. Desuden gives plads til at diskutere relevante emner og fokusområder omkring klassen.
I overbygningen foregår ét af disse møder med klassernes faglærere og skolens UU-vejleder.

Skole/hjem-samtaler
Der tilbydes to årlige samtaler mellem skole og hjem, hvor klasselæreren og min. én faglærer er til stede.

Vi værdsætter når forældre har lyst til at tage med klassen på ture og give en hånd med f.eks. ved afvikling af lejrskoler og andre arrangementer.

Forældreengagement

Hver forælder skal årligt lægge sit engagement i skolen på 1 af følgende måder:

·        i form af deltagelse i 1 fælles arbejdsdag på arbejdsweekenderne (4 mulige datoer om året),

·        i form af forældreundervisning på 1 af de pædagogiske dage (2-3 mulige datoer om året)

·        eller i form af en aktiv post i skolebestyrelsen (ca. 1 månedligt møde). Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling  i marts.

Hver forælder skal kun deltage 1 gang pr. år ligegyldigt hvor mange børn man har på skolen.

Forældrearbejdet gøres op ved skoleårets afslutning. De forældre der ikke har ydet deres del af arbejdet, opkræves et beløb svarende til 1 måneds ekstra skolepenge.

 

 

 

 

 

 

Værdier