Forårskoncert

En gang årligt afholder skolen forårskoncert, hvor alle elever der hare lyst, kan optræde med et eller flere musikstykker.
Det kan både være solooptræden og gruppevis.

Koncerten afholdes i skolens gymnastiksal, og alle er velkomne.

 

Værdier