Evaluering

Friskoleleloven

§ 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. § 38, om sit syn på elevernes udbytte af skolegangen.

• Stk. 2. Som led i undervisningen skal skolen løbende foretage evaluering af elevernes udbytte. Evalueringen danner grundlag for, at undervisningen tilrettelægges, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger med det formål, at eleven så vidt muligt tilegner sig de kundskaber og færdigheder, der følger af de fastsatte slutmål.

• Stk. 3. Skolen skal regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen.

To evalueringskrav til undervisningen

• Evaluere elevernes udbytte af undervisningen

Indgår i skole-hjem-samarbejdet

• Evaluere skolens samlede undervisning

Resultatet offentliggøres på skolens hjemmeside

Evaluering af elevernes udbytte

(§ 1b, stk. 1 og 2)

Danner grundlag for skolens tilrettelæggelses af undervisningen. Forældre/elever løbende orienteres.

Ingen krav om skriftlighed. Ingen elevplaner.

Alsidige evalueringer. Karakterer ikke stå alene

Evaluering af den samlede undervisning (1)

(§ 1b, stk. 3)

• Regelmæssigt evaluere samlede undervisning

• Plan for opfølgning

• Vurdere om undervisningen lever op til skolens mål og planer

Skolen vurderer selv om andet end undervisningen i fagene indgår i den samlede undervisning`; f.eks. frikvarterer, lejrskoler og morgensang

• Skolen vælger selv evalueringsform / metode

Opfølgningsplan

• Udarbejde opfølgningsplan:

- Hvad har skolen lært? – Nye tiltag

- Dato for næste evaluering af den samlede undervisning

Offentliggørelse af evaluering

På skolens hjemmeside offentliggøres:

- Resultatet af skolens evaluering af den samlede undervisning

- Opfølgningsplan – peger fremad på baggrund af resultatet

- Dato for næste evaluering

 

 

 

 

Værdier