Årlige lejrskoler

Lejrskoler er et vigtigt element i at få styrket relationerne mellem eleverne, og det er en rigtig god måde at fremme børnenes selvstændighed. Samtidig giver lejrskoler mulighed for at perspektivere fagligheden i andre fysiske og tidsmæssige rammer. Lejrskoler betragtes som en integreret del af undervisningen.

Klasserne i indskolingen kommer på lejrskole på Sjælland, mellemtrinnet kommer til et sted længere væk i Danmark, i 7. kl. kan turen gå til Danmark eller Norden, i 8. kl. går rejsen til Berlin, og i 9. kl. har vi den store udvekslingsrejse til USA, hvor eleverne senere på året får de amerikanske elever på genvisit.

Alle lejrskoler er knyttet til et fagligt tema, som klasserne arbejder med i forbindelse med lejrskolen.

Betalingen for lejrskolerne er indregnet i de årlige skolepengene. Dog betaler familierne selv en del af forplejningen til Berlinturen i 8. kl. samt ca. 5000 kr. til den store USA-rejse i 9. kl.

 

 

Værdier