Kreativitet

Kreativitet er et af skolens tre fokusområder, og kreative arbejdsformer er en integreret del af den daglige undervisning.

Vi opfatter eleverne som selvstændige individer med forskellige faglige og kreative styrker, og vi ser det som vores opgave at understøtte hver enkelt elevs udvikling og læringsstrategi. Derfor sørger vi også altid for at integrere kreativitet på forskellige måder, så den enkelte elev får de bedste muligheder for at realisere netop sit potentiale. Det gennemføres ved at vi benytter en varieret undervisning, som tilgodeser forskellige måder at lære på.

Rent praktisk har blandt andet musik en væsentlig rolle, hvilket betyder at alle elever har musik i hele deres skoleforløb. Der arbejdes med sammenspil og instrument- og musikteori. På mellemtrinnet har vi dobbelt lærerbesætning. Hvertandet år laver eleverne en musical. For eleverne i overbygningen er musik et valgfag med obligatorisk prøve efter 8. kl. 

Desuden integrerer vi kreativitet via værkstedsfagene billedkunst, hjemkundskab samt håndværk og design. 

 

 

Værdier