Innovation

Projektarbejde og læringsstrategier

Et af skolens fokusområder er innovation. Det støtter op om det faktum, at det er, og forventes også i fremtiden at være, en af Danmarks mest efterspurgte kompetencer. Derfor arbejder vi med at få gjort innovation og projektarbejde til en integreret del af den måde, vi underviser på.

Vi arbejder blandt andet inspireret af de teoretiske modeller "Design for Change" og "Fonden for entreprenørskab – Young Enterprise", hvor vi med udgangspunkt i forskellige innovationsmodeller giver eleverne mulighed for at udvikle fælles og egne projekter. Her lærer de fx, hvordan de selv kan påvirke deres omverden og skabe nye handlemuligheder.

Mere konkret betyder det, at på alle klassetrin har eleverne projekttimer, hvor der er særlig fokus på innovation og grøn skole. I indskolingen og mellemtrinnet introduceres eleverne til den innovative arbejdsform gennem praktiske og teoretiske forløb, mens de i overbygningen arbejder mere målrettet med egne projekter, som de selv er med til at vælge.

I overbygningen vil projektundervisningen desuden være delt op i forløb svarende til ca. 4 uger om året. Her vil eleverne arbejde skiftevis i egen klasse og sammen med elever fra de andre overbygningsklasser.

Sådanne innovationsprojekter kan fx være at forbedre livet for skolens høns, at generere ideer til hvordan det kan gøres nemmere at føre protokol i klassen  eller et projekt om fremtidsbyer, hvor de i samarbejde med naturfagene kigger på energiformer og den ressourceknaphed, der er.

Eleverne bliver løbende introduceret til forskellige læringsstrategier ligesom der arbejdes målrettet med undervisningsdifferentiering som en naturlig del af den daglige undervisning.

Læs også om vores to andre fokusområder Grøn Skole  og Kreativitet.

 

Værdier