Kommende aktiviteter
 • Første skoledag efter sommerferien

  15. august 2018 - 09:00

 • Udskolingens introtur

  23. august 2018 - 08:00

  Turen går på cykel til Høvelte, hvor 7. - 9. kl. overnatter i spejderhytte for at lære hinanden at kende og byde 7. kl. vevlkommen i udskolingen.

 • Informationsmøde om skolestart 2019

  11. oktober 2018 - 18:00

  Kom og møde skoleleder, børnehaveklasse- og SFo-leder samt lærere fra indskolingen, som vil fortælle om undervisningen, vores værdier og vores hverdag.

Nyheder
 • Hjælp os

  02. juli - 2018

  Støt os i sagen om naturområdet i forlængelse af legepladsen på Hørsholm Lille Skole. Støt økonomisk, hjælp med at  finde skødet eller bidrag med din tid og idéer. 

 • God sommerferie til alle! Vi ses 15. august kl. 9.00

  29. juni - 2018

  Fredag sang vi feriesang ved flagstangen

 • Skoleafslutning og translokation

  29. juni - 2018

  Traditionen samledes alle skolens elever og forældre til picninc inden translokationen, hvor 9. k. fik deres afgangsbeviser, børnehaveklassen overrakte roser til dem, og 2. kl. underholdt med sang, og der var taler fra skoleleder og klasselærer og fællessang. 

Hørsholm Lille Skole

Værdier