Karnebal

På Hørsholm Lille Skole afholder vi hvert år Karnebal, som er skolens store fastelavnsfest. Alle elever deltager i tøndeslagning og efterfølgende dansefest. Der er stor kagebod, hvor skolens 4. klasse sælger flotte fastelavnskager og drikkevarer.

Festen foregår i skolens gymnastiksal om aftenen fastelavnsmandag (så vidt muligt den dag), og alle er udklædt i festlige og fantasifulde kostumer.

 

Værdier