SFO Snøvsen

Velkommen til Hørsholm Lille Skoles fritidsordning Snøvsen

Snøvsen holder til i indskolingsfløjen og er åben for alle børn fra 0.-3. klasse.

Målsætning
Snøvsen er en integreret del af Hørsholm Lille Skole og understøtter skolens værdigrundlag om fællesskab, mod, nyskabelse og ordentlighed. Børnenes tid i Snøvsen er deres egen, hvilket giver mulighed for en løsere struktur end i skolen. Vi vægter at skabe gode rammer for den frie leg, hvorigennem børnene bl.a. udvikler selvstændighed, social adfærd, kreativitet og bruger deres nysgerrighed. 

I lighed med skoletiden i indskolingen er også Snøvsen helt mobilfri. Det betyder i praksis at man ikke må have en mobiltelefon eller andre smart-enheder såsom ure der kan ringes fra, iPads mm. med i Snøvsen, medmindre der er indgået en særlig aftale med Mai om det. Kommunikation foregår via vores gule SFO-telefon med nr. 5144 2232. 

Aktiviteter

I hverdagen har vi forskellige aktiviteter for børnene, fx kreative værksteder, bål, dans, lektiecafe, daglig frugtordning og aktiviteter i idrætssalen. Skolen ligger på en stor naturgrund, og vi benytter enhver mulighed for at være ude i den friske luft, hvor vi kan spille diverse boldspil, bygge huler i skoven, lege i sandkassen, gynge, sjippe og en masse andet.

I løbet af skoleåret afholder vi temauger i overensstemmelse med årstiden fx juleværksteder i december. Derudover har vi tilbagevendende årlige traditioner, der giver stabilitet i hverdagen, fx Halloweenfest og mini OL i efteråret. For at sikre den gode overgang fra Molevit-tiden (mini-SFO) til Snøvsen og senere fra Snøvsen til Klub holder vi en overgangsfest i foråret for alle eleverne. Vi afholder løbende børnemøder for at inddrage børnene i aktiviteter.  

Betingelser
Prisen for en plads i Snøvsen er i skoleåret 2022/2023 1.225 kr. pr. måned. Betaling opkræves sammen med skolepengene. Prisen for 2. barn er 1015 kr. Der er 2 måneders opsigelse.

Åbningstider

Snøvsen er åben kl. 7:30 – 8:00 og igen kl. 13:00 -17:00 (fredag dog til kl. 16:30).
Der er lukket i efterårsferien, juleferien og påskeferien samt 3 uger i sommerferien (juli).

 

 

 

Værdier