Projektundervisning

På alle skolens trin er der perioder med projektundervisning 3-6 gange om året. Her laves skemaet helt om, og der arbejdes tværfagligt og ofte i innovative og entreprenante forløb, hvor eleverne bliver styrket i

Undervisningen foregår i nogle perioder klassevis og i andre perioder struktureret på tværs af klasserne.

 

 

 

Værdier