Forældreskole

Denne dag overtager forældrene undervisningen mens lærerne og skolens ledelse holder pædagogisk dag. Formålet med ”forældreskole” er at give eleverne en positiv oplevelse af forældrenes engagement i skolen og samtidig give eleverne en anderledes skoledag, hvor undervisningen er planlagt af forældrene. Forældrene kan byde ind med de kompetencer og fagligheder de hver især har. Eleverne får derved et indblik i de job og interesser som præger forældrenes hverdag. Samtidig får forældrene nogle gode oplevelser, som kan styrke kendskabet til børnenes hverdag og samarbejdet mellem skole og hjem.

I år lavede børnehaveklassen film med mini-MPG-rullinger. I 1. kl.  blev der undervist i kommunikation via lege med at hviske sætninger, kommunikere uden at bruge ord samt se på billeder hvad der bliver kommunikeret. 2. kl. fortalte og skrev historier og lærte lidt om forsigtighed på internettet. . kl. var bl.a. i svømmehallen. I 5 kl. læste eleverne digte og skulle derefter fremstille relieffer af keramik ud fra digtene og desuden lære karate. I 6. kl. lærte eleverne om Danmarks regioner, sygdomme og sundhed, WHO og FN, og i 7. kl. arbejdede eleverne med digital dannelse og var bl.a. på Hørsholm Bibliotek til undervisning. 3. 8. og 9. kl. var på hhv. Søfartsmuseet og Den Blå Planet og få undervisning. 

Det var en meget lærerig dag for både elever og forældre.

 

Sider

 

Værdier