Stærk faglig integration

Vi underviser på et stærkt og velfunderet fagligt niveau i et trygt skolemiljø, og vi har fokus på at løfte eleverne fagligt. De små klassestørrelser giver lærerne en reel mulighed for at differentiere undervisningen, og der er plads til at alle klassens elever bliver hørt og set. Det er med til at sikre at elevernes faglige niveau løftes. Vores helhedsorienterede tankegang sikrer at eleverne i trygge omgivelser bliver stærke inden for såvel de boglige som de kreative fag. Vi forventer samtidig forældrenes engagement, da det er helt centralt for elevernes trivsel og udvikling i skolen. Det er vores overbevisning at kombinationen af undervisning og forældreopbakning ruster eleverne til at komme bedst muligt videre efter grundskolen. Og vores tankesæt og arbejde bærer frugt. Vores elever klarer sig godt til Folkeskolens Prøve, og de er godt rustet til både gymnasium og andre ungdomsuddannelser.

 

Værdier