Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt (gerne mail) til skolens kontor.

Ved udmeldelse af skolen er der 3 måneders opsigelse fra den 1. i flg. måned.

Ved udmeldelse af SFO Snøvsen er der 2 månedes opsigelse fra den 1. i flg. måned.

Ved udmeldelse af klub Tårnet er der 2 måneders opsigelse fra den 1. i flg. måned. 

 

 

Værdier