Hvad koster det?

Priser i skoleåret 2021/22:

Skolepenge: 2025 kr. pr. måned for 1. barn, 1775 kr. pr. måned for 2. barn og 165 kr. pr. måned for 3. og flg. børn. Der betales i alle 12 måneder.

SFO Snøvsen: 1200 kr. pr. måned for 1. barn, 995 kr. for 2. barn, 0 kr. for 3. og flg. børn. Der betales i 11 måneder (juli undtaget). 

Fritidsklub Basen: 890 kr. pr. måned for 1. barn, 685 kr. for 2. barn, 0 kr. for 3. og flg. børn. Der betales i 11 måneder.

Hvis forældre har 1 barn i Snøvsen og 1 barn i Basen, opnås ligeledes søskenderabat.  

Mini-SFo Molevitten (maj og juni 2022) 3225 kr. pr. måned.

Indskrivningsgebyr: 2025 kr. 

Depositum: 4050 kr.

Begge forældremyndighedsindehavere hæfter for betaling af skolepengene.V

 

 

 

 

Værdier