Forældreskole 2015

På forældreskoledagen var en del klasser ude af huset, i teater, på Louisiana, til fægteundervisning, og 4. kl. var til kemiundervisning på HTX i Hillerød. På skolen havde 6. kl. besøg af en jæger, som lærte eleverne om jagt og om hvordan man flår og parterer et rådyr. Eleverne lavede efterfølgende dejlig mad af dyret.
 
Dagen var en stor succes for alle parter. Børnene syntes det var sjovt at opleve de andre børns forældre i rollen som lærere, og forældrene gik hjem med en oplevelse af at skolens børn er søde, nysgerrige og lærevillige. Og flere gav udtryk for at det er et stort og ansvarsfuldt job at være lærer. Også lærerne havde en meget udbytterig dag sammen med kollegerne fra de andre skoler.
 
Tak til alle for en sjov dag!

Sider

 

Værdier