UU-vejledning på Hørsholm Lille Skole

 

Vejledning om uddannelse og erhverv varetages af UU-Sjælsø og foregår i samarbejde mellem skolens ledelse, lærere og UU-vejlederen. Vejledningen ydes lokalt på skolen.

UU-vejleder Lone Olesen kan træffes alle hverdage på mobil 72 68 44 66 eller via mail: lone@uu-sjaelsoe.dk

 

Uddannelse og Job i 6. - 9. klasse

UU-vejlederen varetager undervisningen i det timeløse fag; Uddannelse og Job.  

 

Vejledning i 7. - 9. klasse   

UU-vejlederens vejledning af eleverne foregår som

 

UU-vejlederen indgår i arbejdet med:

 

På baggrund af skolens oplysninger om elevens karakterer samt personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger vurderer UU-vejlederen elevens uddannelsesparathed i 8. og 9. klasse.

Skolen informerer skriftligt om den første parathedsvurderings resultat.

Nærmere herom vil blive oplyst via ForældreIntra.

 

Ungdommens Uddannelsesvejledning - UU-Sjælsø – er et samarbejde mellem Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal kommuner om vejledning af unge fra 7. klasse til 25. år.

 

 

Værdier