USA-udveksling

Hvert år i september rejser 9. klasse 14 dage til byen Macomb i Illinois i USA. Det er en udvekslingsaftale skolen har haft siden 2004 med en gruppe frivillige forældre som har tilknytning til skolen Macomb High. Vores elever bor privat indkvarteret og deltager i familiens dagligdag. De er med i skole, deltager i sociale arrangementer, ser de lokale seværdigheder, er med til fodbold, klatring, besøger universitetet mm.

En af de store ting de oplever, er at skulle holde oplæg om Danmark og kulturforskelle for et fyldt auditorium på skolen. Oplæggene har de forberedt hjemmefra, ligesom den obligatoriske projektopgave i 9. kl. bygger på erfaringer og materiale indsamlet på rejsen.

I marts får vores elever genvisit af de amerikanske unge og er værter for dem i ca. 10 dage. Her er det 9. klasses forældre der i samarbejde med skolen lægger programmet for de amerikanske unges ophold. På programmet kan der fx være kulturelle udflugter i København, besøg i Roskilde Domkirke, Helsingør og Helsingborg m.m., og de får et indblik i dansk kultur ved at deltage i værtsfamiliens dagligdag. Amerikanerne deltager også nogle af dagene i skolegangen. Ugen slutter med en festmiddag på skolen, og afskeden er altid tårevædet.

Betaling for de årlige lejrskoler er indregnet i skolepengene, MEN til USA-rejsen betaler forældrene derudover ca. 5000 kr., som opkræves i 4 rater i juni- september samme år.  Ekstra udgifter i USA som fx busture finansieres af klassekassen.

Udgifterne til genvisittet finansieres ligeledes af klassekassen. Klassekassens indtjening kommer bl.a. fra 8. klasses madbod ved lørdagsskole og til translokation, men derudover er det helt op til elever og forældre at finde måder at tjene ind til klassekassen. De starter deres indtjening i 4. kl. ved at stå for kageboden ved Karneballet. 

 

Værdier