Grøn Dag 2014

Årets grønne projekter

Alle klasser samledes i pejsesalen og præsenterede de grønne emner de har arbejdet med i løbet af skoleåret. Der blev både fortalt, vist film og powerpoint-præsentationer og fremvist kunstværker, fuglekasser, insekthoteller m.m.m.

I indskolingen har de anskaffet kylllinger, der er ved at blive til høns, og der er blevet bygget hønsegård. Hver klasse har fået skolehaver i højbede, hvor de har sået radiser, spinat, bønner, ærter osv. og plantet bærbuske. Desuden har de været ude at se på insekter og småkryb, og de har bl.a. lavet "insekthoteller".

Mellemtrinnet har også fået skolehaver, og de har især arbejdet med emnet nedbrydning. De har nedgravet forskellige ting for at se på nedbrydningsprocesser. Fx æbleskrog, tyggegummi, viskelæder og avis.

Udskolingen har arbejdet med vedvarende energi. De fortalte om solceller og vandindvinding. De har i den forbindelse etableret regnvandsopsamlinstønder på skolen til vanding af skolehaverne.

Efter fremlæggelserne var der traditionen tro grønkage og saft til alle, og derefter sluttede vi af med at synge skovsangen på gårdspladsen.

 

 

Værdier