Læseplaner

Undervisningen på Hørsholm Lille Skole tager udgangspunkt i fælles mål, der er formuleret og gældende for folkeskolen. Der udarbejdes årsplaner for de enkelte fag i hele skoleforløbet, hvor indhold og arbejdsmetoder beskrives nærmere.

Det tilstræbes at undervisningen foregår via mange forskellige tilgange, så det enkelte barns potentialer bliver udforsket og udnyttet. Der arbejdes med udtryksformer inden for det praktisk/musiske, det fysiske og det æstetiske område.

 

Værdier