Indmeldelse i skole

Indmeldelse

Et barn kan fra fødslen skrives på venteliste til at starte i børnehaveklasse i det kalenderår barnet fylder 6 år. Der er mulighed for start i mini-SFO pr. 1. maj. Opskrivningsblanket findes på hjemmesiden. Man er meget velkommen til at ringe til skolens kontor på 45862232 eller maile til [email protected] med uddybende spørgsmål. DET KOSTER IKKE NOGET AT FÅ BARNET SKREVET OP.

Elever kan ligeledes blive skrevet på ventelisten til eksisterende klasser hvis der ikke umiddelbart er plads.

Ved den endelige indmeldelse betales et gebyr svarende til en måneds skolepenge og et depositum svarende til to måneders skolepenge. Depositummet tilbagebetales når eleven forlader skolen.

Optagelse i børnehaveklassen:
For elever der søges optaget i børnehaveklassen, opkræves indmeldelesesgebyr/depositum således: 1 år før skolestart opkræves indmeldelsesgebyret. ½ år før skolestart opkræves depositummet. Samtidig med at forældrene får brev herom, indbydes de til en  personlig samtale med skolelederen.

Optagelse senere i skoleforløbet:
Efter en personlig samtale med skolelederen afleverer forældrene et ansøgningsskema. Skolen taler med den afgivende skole, og herefter inviteres forældre og elev til en samtale med klasselæreren, hvorefter eleven kan starte på skolen. Den første måned er gensidig prøvemåned.
Ved indmeldelsen betales et gebyr svarende til en måneds skolepenge og et depositum svarende til to måneders skolepenge. Depositummet tilbagebetales når eleven forlader skolen.

Skolepenge
Se afsnittet "Hvad koster det".

I skolepengene er inkluderet alt bogmateriale til den daglige undervisning og lejrskole hvert år i bh. - 8. kl.  Til lejrskolen til USA i 9. kl. er der en egenbetaling på ca. 5400 kr. alt efter flypriserne det pågældende år. Der kom en prisstigning på flyrejser efter Corona. 

Udmeldelse

Udmeldelse af skolen kan ske med 3 måneders varsel fra den 1. i en måned. Udmeldelse af SFO Snøvsen of fritidsklub Basen kan ske med 2 måneders varsel.

 

Værdier