Grøn Skole

Miljø og Naturvidenskab

Et af skolens fokusområder er Grøn Skole, som er et gennemgående tema i projektundervisningen, hvor fokus er på natur, miljø, bæredygtighed og naturvidenskab.

Målet er at eleverne skal udvikle indsigt og forståelse for natur, miljø og bæredygtig udvikling gennem egne praktiske erfaringer og eksperimenter. Derudover skal eleverne udvikle en konstruktiv og kritisk sans, der skal give dem mulighed for at forholde sig til den verden de er en del af. Gennem projekter og innovative arbejdsformer vil eleverne udvikle handlekraft og evnen til at generere ideer til hvordan de kan bidrage til at forme vores fælles fremtid.

Grøn Skole inddrages i indskolingen og mellemtrinnet ved hjælp af nyttehaver og undersøgelser ved strand, sø og skov i en praktisk og værkstedsorienteret undervisning. Vi har også kaniner på skolen.

I overbygningen arbejdes der også med en praktisk og værkstedsorienteret undervisning, men her er fokus på at skabe og bearbejde egne målinger og statistiske resultater fra blandt andet vores egen vejrstation og energiforbruget på skolen.

Et andet vigtigt mål med Grøn Skole er at skabe bevidsthed om bæredygtighed og give eleverne konkrete handlemuligheder i hverdagen. Det gør vi ved at arbejde med ressource- og energibesparelser som fx papirsortering, genbrug og vandopsamling. Ligeledes har vi deltaget i Friluftsrådets projekt "Grøn Skole", hvor man over en 10-årig periode har arbejdet med bæredygtig udvikling indenfor forskellige temaer som Kemi i hverdagen, Økologi og Klima. På Hørsholm Lille Skole har vi været med fra starten og har gennemført alle 10 temaer.

Læs også om vores to andre fokusområder Innovation og Kreativitet.

 

Værdier