Hjælp os

I kan støtte på flere måder

Hørsholm Kommune har nu svaret på stævningen fra Hørsholm Lille Skole. Efter klare indbydelser til dialog, har kommunen nu besvaret med et ønske om at fortsætte sagen i Byretten.

I den forbindelse søger vi fortsat støtte (Til trods for rigtig fin opbakning fra skolens forældre). Vi har fået godkendelse til at fundraise offentligt, hvorfor vi nu prøver at få hjælp fra en bredere kreds. 

I kan støtte os på følgende måder: 

 

Økonomisk hjælp:

Det er dyrt at køre en retssag. Vi tager derfor meget gerne imod, store som små bidrag til sagen.  Hvis i har lyst til at støtte med kontant donation/indbetaling Kan dette gøres via bankoverførsel eller MobilePay: 

 

Skødet:

Grunden på 2.230 m2 blev solgt for 1.200 kr.- ifølge tingbogen. En pris der kunne indikere at den ikke er solgt som en byggegrund. Derfor er vi meget interesseret i at finde det gamle skøde.  Det vides desværre ikke præcis, hvad der blev aftalt i skødet, for skødet er blevet væk. I kommunens svarskrift, står at skødet ”måske er bortkommet”. Derfor udleder vi at kommunen ikke umiddelbart kan finde skødet og Lilleskolen har desværre ikke en kopi fra den forrige ejer; Louis Petersens legat, der lavede aftalen.

Vi søger derfor hjælp til at finde skødet. Skødet vedrører tidligere benævnt matrikelnummer 7æ Vallerød By, Hørsholm, formentlig dateret 10/6-1969, og kan være blevet væk i forbindelse med oprydning, digital arkivering eller brug i andre sammenhænge. Så har du set skødet? – eventuelt været med til at udforme det, brugt det i andre sammenhæng vedr. Hannebjerg? Kan det ligge i en sagsmappe til et helt andet projekt, som du har været med til? Alle tip kan være nøglen til at finde det forsvundne skøde.

Tid & Idéer: 

Vi har en del ideer til fundraising initiativer, men vi mangler hænder. Hvis der sidder nogen derude med friske ideer og / eller tid og lyst til at give en hånd med, så ring eller skriv endelig til enten :

Bestyrelsesformand, Søren : [email protected]
Bestyrelsesmedlemmer, Lars : [email protected] / Louise : [email protected], eller Jacob : [email protected]

 

Baggrund: Bevar skoven

Om stævningen – at få sagen prøvet ved Byretten

Der er to primære årsager til at skolebestyrelsen vælger at gå videre med sagen:

  1. Det er muligt at vinde sagen, og ændre byggeriet
  2. Det kan få uoverskuelige konsekvenser for Hørsholm Lille Skole, hvis der bygges som planlagt

Ad 1.

Vi ønsker ikke at forhindre, at der bygges rækkehuse i området. Det er der brug for, hvis kommunen skal tiltrække nye unge familier. Men vi ønsker at bevare skoven som naturlegeplads og grønt åndehul for de omkringboende – inkl. de nye naboer. Hvis de skulle vælge mellem æbletræer og en skolegård, ville de nok vælge æbletræerne!

Det der undrer os mest er, at man med en lille justering af byggeriet, kan lade skoven og æbleplantagen indgå som et attraktivt grønt område i den nye bebyggelse. Det kræver blot, at den nederste række huse flyttes til en anden placering. Vi beder altså ikke om, at projektet bliver mindre og dermed påvirker økonomien negativt.

Den tidligere lokalplan for området indeholdt servitutter, der blandt andet forhindrede byggeri på grunden.

Vores rådgivere er enige; Hørsholm Lille Skole kan vinde brugshævd på området og dermed sikre, at det forbliver ubebygget og grønt.

Skolens rådgivere:

Vores advokat Jens-Ole Dehn-Toftehøj er fra advokatfirmaet AdvokatForRet, Hørsholm, som har specialiseret sig i sager vedrørende Fast ejendom og Byggeri. Jens-Ole Dehn-Toftehøj har udvist stort engagement og interesse i sagen og har været en god juridisk støtte for skolen.

Skolens forsikringsselskab har indvilliget i at støtte sagen, og det gør de kun, hvis der er en rimelig chance for at vinde.

Ad 2.

For Hørsholm Lille Skole betyder byggeriet et tab af et ’vildt’ skovområde, som skolens elever plejer at tumle på. Det betyder farvel til æbletræer, klatretræer, huler, bladbunker, kriblekrable-opdagelser og meget mere. Det betyder også, at der bliver bygget en 6-8 meter høj mur klods op af skolens område – lige ved siden af bålpladsen.

Desværre kan det i yderste instans betyde, at forældre fravælger Hørsholm Lille Skole, hvilket kan få alvorlige konsekvenser for skolens økonomi fremover.

Det synes også helt urimeligt, at kommune og bygherre bevidst vælger at placere et nyt byggeri, sådan at det er til gene for en velfungerende privat skole.

Vinder vi sagen om brugshævd i Byretten, er kommunen og bygherren nødt til at ændre byggeriet, så skoven bevares til fælles glæde for både kommende beboere og skolebørn.

Vi har gode chancer for at vinde brugshævd, fordi vi beviseligt har brugt området intensivt siden 1976.

Skulle vi tabe sagen, har vi i det mindste forsøgt med alle midler at gå imod en åbenlys uretfærdig og forkert beslutning.

Betragtninger om skovens værdi for skolen

Hvilken værdi har det stykke skov for skolen, og hvad står skolen til at miste, hvis vi giver op og lader kommunen bygge?

 

 

Værdier