Lovpligtig information

Værdigrundlag

Vision og mission:   Værdier og mål

VISION

Hørsholm Lille Skole skal fortsat være et solidt, synligt og attraktivt skoletilbud, som rekrutterer sine elever gennem forældrenes aktive tilvalg af skolen.

 

MISSION

– hvad er vores skoles opgave?

VÆRDIER

Mod

Nyskabelse

Ordentlighed

 

MÅL:

Faglige mål

Socialiserende mål

 

MÅL OG FOKUSOMRÅDER:

I skolen prioriterer vi at give børnene forståelse for og færdigheder til at indgå i forpligtende fællesskaber ved at fokusere på:

Økonomiske mål

RAMMER

Indholdsmæssige og strukturelle rammer

Medarbejderne

De fysiske rammer

Skolens vedtægter

Klik på bilag øverst i højre side

   

 

Værdier