Tilsynsførende

Bente Asmund Hansen

Tilsynsførende pr. 1.8.2018: Bente Haugaaard.

TIlsynsførende 1.8.2012 - 2012 - 30.6.2018: Bente Asmund Hansen

Kære alle på Hørsholm Lille Skole

I april 2012 blev jeg valgt af skolekredsen til at føre tilsyn med undervisningen på Hørsholm Lille Skole. Tak for valget, jeg tager med stolthed og nysgerrighed denne udfordring op.

Kort fortalt består opgaven i at føre tilsyn med, om skolens undervisning kan stå mål med det, der almindeligvis kræves i folkeskolen, og om skolen forbereder eleverne til et samfund med frihed og folkestyre.

Med baggrund i en seminarieuddannelse, adskillige supplerende kurser og 18 års fuldtidsarbejde som lærer for såvel voksne som børn, har jeg opnået viden om, hvordan man kan skabe gode rammer for menneskers læring, uanset hvilke forudsætninger de har. Jeg har haft en bred vifte af samarbejdsflader og aldersgrupper i undervisningen, hvilket har givet mig et velfunderet perspektiv på undervisning og læring.

I 2012 trådte en ny lov i kraft som betyder, at alle nyvalgte tilsynsførende skal være certificerede af staten. Det foregår ved, at man som tilsynsførende gennemgår et kort uddannelsesforløb hos skoleforeningen, i mit tilfælde Dansk Friskoleforening.

Jeg har blandt de første i landet gennemført uddannelsen, som var veltilrettelagt, grundig og meget interessant.

På uddannelsen blev jeg bekræftet i, at der er mange forskellige måder at føre dette tilsyn på. Faktisk var det opløftende at erfare, at vi i Danmark også på dette niveau tager vores ret til frihed og vores ansvar så alvorligt, at vi

netop ikke vil have en bestemt måde at føre tilsynet på. Skolelivet skal og må udfoldes i mangfoldighed.

Tilsynet og den endelige vurdering kan dermed heller ikke siges at være objektiv.

Når jeg fører tilsyn med skolen, tager jeg udgangspunkt i de formelle ministerielle krav til tilsynet. For mig betyder det, at jeg kigger på skolens planlagte aktivitet i forhold til opstillede mål for selve undervisningen og i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Jeg kigger også på alt det, der i løbet af skolehverdagen og skoleforløbet, er med til at fremme læringen hos den enkelte elev.

I begyndelsen af hvert skoleår mødes med skolens bestyrelse og ledelse og aftaler en nærmere plan for tilsynets gennemførelse. Planen kommer til at ligge på skolens hjemmeside, således at forældrekredsen kan følge arbejdet.

Tilsynserklæringen for hvert skoleår er finde på skolens hjemmeside.

Til generalforsamlingen i foråret vil jeg fremlægge tilsynserklæringen for indeværende skoleår, som vil indeholde en samlet vurdering af skolens undervisning.

Med venlig hilsen

Bente Asmund Hansen

 

Værdier