Søskende

Søskende har fortrinsret i det omfang der er plads i den pågældende klasse. Hvis der ikke plads, kommer søskende først på ventelisten.

Søskenderabat på skolepenge:

230 kr. pr. måned for 2. barn, 1695 kr. pr. måned for 3. og følgende børn.

Søskenderabet i SFO Snøvsen: 185 kr. pr. måned for 2. barn, 1115 pr. måned for 3. og flg. børn.

Søskenderabet i Fritidsklub: 185 kr. hvis man har et andet barn i Fritidsklub Tårnet eller SFO Snøvsen. 

 

 

Værdier