Mobilfri eller digital kompetent

At være kompetent i sit digitale liv er et vigtigt element i en danskers liv anno 2018.

Det gør Hørsholm Lille Skole noget ved. I stedet for blot at indføre mobilforbud på skolen, som man gør nogle steder, starter vi en demokratisk digital dannelsesproces med de unge, hvor overbygningen i samspil med lærerne skal bidrage aktivt for at definere vores rammer for brugen af digitale enheder på skolen.

Sidste år kickstartede vi processen med en foredragsaften for både forældre og overbygningselever, hvor vi satte fokus på nogle af de faldgruber et online liv kan bringe, herunder grooming.

I år har vi haft besøg af oplægsholder Johan Tieldow, som lærte os om hvordan skærmbrugen påvirker hjernen. Nu er vores fokus at definere rammerne for det digitale forbrug på skolen, både i undervisningen og i frikvartererne. VI vil gerne sikre det sociale liv på skolen - også i frikvartererne, og vi vil støtte de unge i en hensigtsmæssige brug af de digitale platforme.

I kraft af vores værdigrundlag som lilleskole vil vi inddrage de unge mennesker med det formål at give dem ejerskab og danne dem demokratisk og digitalt. Deres stemme har betydning, men det er de voksne der guider og viser vejen og hjælper dem med at stille de gode kritiske spørgsmål. Vi ønsker at klæde eleverne på hele vejen rundt, så de selv bliver i stand til at træffe hensigtsmæssige beslutninger. Hvis man forbyder mobiltelefoner på skolen uden diskussion, får de unge ikke chancen for at få ejerskab, læring og erkendelse omkring deres digitale liv. Måske ender det med, at de unge selv ønsker at skolen skal være totalt mobilfri, men så har de selv truffet den beslutning og er i processen blevet digitalt dannet.

Se også artikel i Ugebladet: http://hoersholm.lokalavisen.dk/nyheder/2018-10-19/-Skole-kl%C3%A6der-elever-p%C3%A5-til-det-digitale-liv-3325809.html


 

 

Værdier