Stærk faglig integration

Vi har fokus på at løfte eleverne faglig. På Hørsholm Lille Skole underviser vi på et stærkt og velfunderet fagligt niveau i et trygt skolemiljø. De små klassestørrelser giver vores lærere en reel mulighed for at differentiere undervisningen, og der er plads til at alle klassens elever bliver hørt og set. Det er med til at sikre at elevernes faglige niveau løftes.Vores helhedsorienterede tankegang der sikrer at eleverne i trygge omgivelser bliver stærke inden for såvel de boglige som de kreative fag. Samtidig forventer vi et vist forældreengagement, da det er helt centralt for elevernes trivsel og udvikling i skolen.Det er vores overbevisning at kombinationen af undervisning og forældreopbakning ruster eleverne til at komme bedst muligt videre efter Grundskolen. Og vores tankesæt og arbejde bærer frugt. Det kan vi se af de karakterer vores elever får i Grundskolen.Se karaktererne her.

Ligeledes viser statistikker fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling at elever fra frie grundskoler opnår det højeste karaktergennemsnit i de bundne prøver ved folkeskolens afgangsprøver. Meget tyder altså på at fokus på både faglige og kreative fag, hvor undervisningen foregår i trygge rammer, har en positiv indflydelse på indlæringen og dermed de muligheder eleverne får senere.

 

Værdier