UU-vejledning på Hørsholm Lille Skole

Vejledning om uddannelse og erhverv varetages af UU-Sjælsø og foregår i samarbejde mellem skolens

ledelse, lærere og UU-vejleder. Vejledningen ydes lokalt på skolen.

UU-vejleder træffes på skolen efter aftale. 

UU kan kontaktes på 72684450 eller adm@uu-sjaelsoe.dk

 

Vejledning i 7. - 9. klasse   

UU-vejlederens vejledning af eleverne foregår som:

*       kollektiv vejledning for alle

*       gruppevejledning

*       individuel vejledning

 

UU-vejlederen indgår i arbejdet med:

*       Introduktionskurser til ungdomsuddannelser i 8. klasse
 

*       Uddannelse og Job
 

*       Erhvervspraktik i 9. klasse
 

*       Brobygning til ungdomsuddannelser i 9. klasse med det sigte, at den unge bliver uddannelsesparat
 

*       Uddannelsesmessen Scor Fremtiden, Forældrearrangementer, UU-Sjælsøs Uddannelsesaften
 

*       Information vejledningsportaler fx evejledning.dk, www.ug.dk www.genvej.nu og uu-sjælsø.dk
 

*       Initiativer, der bidrager til, at den unge bliver uddannelsesparat
 

*       Uddannelsesplan
 

*       Gæstelærerbesøg, virksomhedsbesøg

 

På baggrund af skolens oplysninger om elevens karakterer samt personlige og sociale forudsætninger vurderer UU-vejlederen elevens uddannelsesparathed i 8. klasse og i forbindelse med ansøgningen til en ungdomsuddannelse i 9. klasse. Det sker ud fra elevens uddannelsesønske med udgangspunkt i elevens faglige, personlige og sociale forudsætninger.

 

Nærmere herom vil blive oplyst via ForældreIntra.

 

Ungdommens Uddannelsesvejledning - UU-Sjælsø – er et samarbejde mellem Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal kommuner om vejledning af unge fra 7. klasse til 25. år.

Yderligere informationer findes på uu-sjælsø.dk og følg os på      

 

Værdier