Friplads

Der er mulighed for at søge om delvis friplads. Der skal søges i maj måned for det kommende skoleår. Tilskudsbeløbet er afhængig af hvor mange ansøgninger skolen får og hvor stor en del af den samlede fripladspulje til de frie grundskoler skolen modtager. 

Print ansøgningsblanket under "blanketter".

 

 

 

 

Værdier