Cooperative Learning

Cooperative Learning er en af de pædagogiske metoder vi benytter på skolen

Cooperative Learning er en undervisningsform der via højt strukturerede samarbejdsprocesser skaber en helt ny dynamik i klasseværelset. Elevernes indbyrdes samarbejde organiseres i såkaldte Cooperative Learning-strukturer, der trin for trin fører eleverne igennem tænkning, skrivning, læsning, problemløsning, præsentationer og alt det andet man har brug for at gøre, når man lærer. Strukturerne er udviklet af Dr. Spencer Kagan i samarbejde med en lang række forskere og lærere, og de er baseret på adskillige årtiers international forskning.

CL-strukturerne skaber personligt relevante læreprocesser, der kan få alle elever op af stolen. Også helt bogstaveligt! I Cooperative Learning skal kroppen også have det godt, og bevægelse og fysisk variation giver arbejdsglæde og øger både koncentration og hukommelse.

I Cooperative Learning ved man at følelser og sociale relationer spiller en helt central rolle for elevernes udbytte og trivsel i skolen. Derfor er arbejdet med sociale relationer og konstruktiv adfærd hele tiden med. Dette arbejde giver alle faglige emner en ny dimension og bevirk at undervisningen aldrig er kedelig – heller ikke selvom eleverne tror at emnet er det.

Cooperative Learning er virkeliggørelsen af den social-konstruktivistiske læringstænkning. Det består af konkrete, lettilgængelige strategier, som alle lærere kan anvende. Strukturerne er redskaber for resten af livet, som sikrer at læreren kan skabe effektiv læring og trivsel i ethvert klasseværelse.

 


 

Værdier