Indmeldelse i skole

Indmeldelse

Et barn kan fra fødslen skrives på venteliste til at starte i børnehaveklasse i det kalenderår barnet fylder 6 år. Der er mulighed for start i mini-SFO pr. 1. maj. Opskrivningsskema fås ved henvendelse til skolens kontor på hlsk@hlsk.dk eller 45862232. DET KOSTER IKKE NOGET AT FÅ BARNET SKREVET OP.

Elever kan ligeledes blive skrevet på ventelisten til eksisterende klasser hvis der ikke umiddelbart er plads.

Ved den endelige indmeldelse betales et gebyr svarende til en måneds skolepenge og et depositum svarende til to måneders skolepenge. Depositummet tilbagebetales når eleven forlader skolen.

Optagelse i børnehaveklassen:
For elever der søges optaget i børnehaveklassen, opkræves indmeldelesesgebyr/depositum således: 1 år før skolestart opkræves indmeldelsesgebyret. ½ år før skolestart opkræves depositummet. Samtidig med at forældrene får brev herom, indbydes de til en  personlig samtale med skolelederen.

Optagelse senere i skoleforløbet:
Efter en personlig samtale med skolelederen afleverer forældrene et ansøgningsskema. Skolen taler med den afgivende skole, og herefter inviteres forældre og elev til en samtale med klasselæreren, hvorefter eleven kan starte på skolen. Den første måned er gensidig prøvemåned.
Ved indmeldelsen betales et gebyr svarende til en måneds skolepenge og et depositum svarende til to måneders skolepenge. Depositummet tilbagebetales når eleven forlader skolen.

Skolepenge
Skolepenge udgør i skoleåret 19/20 1850 kr. pr. måned. Der betales skolepenge i 12 måneder. Skolepengene betales forud, og sidste rettidige indbetalingsdag er den 1. i måneden.
 
Skolepengene stiger i takt med løn- og prisudviklingen.
 
Der er betalingsmoderation for søskende. For barn nr. 2 betales 1620 kr., og for barn nr. 3 og flg. betales 155 kr. pr. måned.
 
I skolepengene er inkluderet alt bogmateriale til den daglige undervisning og lejrskole hvert år i bh. - 8. kl.  Til lejrskolen til USA i 9. kl. er der en egenbetaling på ca. 4500 kr.

Udmeldelse
Udmeldelse af skolen kan ske med 3 måneders varsel fra den 1. i en måned. Udmeldelse af SFO Snøvsen of fritidsklub Tårnet kan ske med 2 måneders varsel.

 

Værdier